Bezoek onze warmste markt
van 4 tot en met 8 december
Voordracht urologie
donderdag 7 december om 19.30 uur
Kwaliteitsvolle zorg
NIAZ - kwaliteitslabel behaald
Voortdurende innovatie
Hoogwaardige kwaliteit van de zorg
Meer berichten
Berichten

Dr. Evan Deschuyteneer start op 1 november 2017 als arts-specialist in de pneumologie. Hij zal nauw samenwerken met Dr. Linda Remels, Dr. Elke Van Schoote en Dr. Tom De Keukeleire. Hij zal actief zijn binnen de algemene pneumologie en daarnaast samen met Dr. Remels op de afdeling Intensieve Zorgen zijn bijzondere aandacht schenken aan de pulmonale pathologie.

Aan de hand van een expositie in de centrale hal en in de polikliniek willen we patiënten erop wijzen dat pijn bespreekbaar is in ons ziekenhuis. De artsen en verpleegkundigen worden gesensibiliseerd om patiënten steeds opnieuw actief te bevragen over hun pijn.

De grootste blindheidsoorzaak in Kaapverdië is onbehandelde cataract. Met de schenking van het Infinity toestel aan de stichting Longa Mô wensen we bij te dragen aan de verbetering van de oogheelkundige zorg in het Zuiden.

Meer berichten
Meer op de agenda
Agenda

Anne Bosmans - diëtiste en voedingsconsulente
Yves Devos - fitnessspecialist
komen praten over een nieuw leven na obesitasheelkunde, met focus op beweging en voeding.
Deze voordracht is gratis en voor iedereen toegankelijk. Inschrijven vooraf via 09/364 89 28 of komc@sezz.be

Informatieve beurs over zwangerschap en bevalling met doorlopend begeleide rondleiding.
Volgende onderwerpen komen uitgebreid aan bod:
•Levenswijze in de zwangerschap
•Relaxatie en arbeid
•Bevalling
•Verblijf op de materniteit
•Verzorging van de baby
•Borstvoeding/flesvoeding
•Sociale rechten en plichten
Deze beurs vindt plaats in samenwerking met Kind&Gezin. De inkom is gratis.
U hoeft niet te reserveren en uw partner is ook welkom.

Informatieve beurs over zwangerschap en bevalling met doorlopend begeleide rondleiding.
Volgende onderwerpen komen uitgebreid aan bod:
•Levenswijze in de zwangerschap
•Relaxatie en arbeid
•Bevalling
•Verblijf op de materniteit
•Verzorging van de baby
•Borstvoeding/flesvoeding
•Sociale rechten en plichten
Deze beurs vindt plaats in samenwerking met Kind&Gezin. De inkom is gratis.
U hoeft niet te reserveren en uw partner is ook welkom.

Meer op de agenda
Het ziekenhuis bereiken
Bereikbaarheid >

Het ziekenhuis is gemakkelijk bereikbaar met de auto en bevindt zich op wandelafstand van het station.

Bezoekuren >

Bezoek is dagelijk mogelijk tussen 14u en 20u30. Een aantal diensten hebben een afwijkende regeling.

Parkeren >

Het ziekenhuis beschikt over een betaalparking voor meer dan 500 wagens. Bewaar uw ticket zorgvuldig.

Minder mobiel >

Mensen die minder mobiel zijn, kunnen uitstappen aan de inkom en desgewenst een beroep doen op een hostess.

Zorg voor kwaliteit Zorg voor kwaliteit
Patiëntentevredenheid >

Met onze patiëntentevredenheidsenquête toetsen we de kwaliteit van onze dienstverlening bij opname, tijdens het verblijf en bij ontslag.

Patiëntveiligheid >

Bijzondere aandacht in patiëntveilige gezondheidszorg gaat onder meer naar handhygiëne, patiëntidentificatie, veilige heelkunde en medicatiebeleid.

Kwaliteitsindicatoren >

Met het VIP²-project meet het ziekenhuis kwaliteitsindicatoren voor de domeinen cardiologie, orthopedie, borstindicatoren en moeder en kind.

Zorginspectie >

De Vlaamse overheid onderwerpt ziekenhuizen regelmatig aan controle. De verslagen van de zorginspectie zijn raadpleegbaar op onze website.

Patiëntenrechten >

Het AZ Sint-Elisabeth streeft ernaar de rechten van patiënten conform de wet van 2002 te respecteren in het kader van de zorg, onderzoeken en behandelingen.

Informatiebrochures >

Deze rubriek bevat alle informatiefolders die in het ziekenhuis ter beschikking zijn.

De ziekenhuisfactuur
Ziekenhuisfactuur >

De ziekenhuisfactuur, wettelijk gezien “uittreksel verpleegnota” genoemd, krijgt u ongeveer zes weken na het einde van de maand waarin u ontslagen werd.

Conventiestatus artsen >

Tweejaarlijks worden tarieven afgesproken tussen de geneesheren, mutualiteiten en de overheid. De conventiestatus vindt u op de artsenfiche.