De patiënt staat centraal
Zorg voor kwaliteit
Voortdurende innovatie
Hoogwaardige kwaliteit van de zorg
Kindvriendelijk ziekenhuis
Meer berichten
Berichten

Op 18 en 25 augustus en 1 en 8 september organiseert brandweer Zottegem brandoefeningen in het Kinderdagverblijf Piet Konijn. Hierdoor kan er tussen 18.45 uur en 21.30 uur verkeershinder ontstaan waardoor er geen doorgang mogelijk is vanuit de Godveerdegemstraat richting de hoofdingang van ons ziekenhuis. Onze hoofdingang is wel bereikbaar voor autoverkeer via de Groenstraat en Léon Lefèvrestraat, wegrijden is mogelijk via De Colfmaekerstraat.

Het AZ Sint-Elisabeth Zottegem is een van de eerste ziekenhuizen in België dat zijn flexibele endoscopen niet op de afdelingen, maar centraal reinigt en desinfecteert. Dat heeft voordelen voor kwaliteit en traceerbaarheid.

Vanaf 1 juli 2017 verwelkomen we dokter Joost Naert als nieuwe ziekenhuisarts. Hij vervoegt het geriatrisch team van ons ziekenhuis waar hij samen met dr. Inge Vanslembrouck de werking van de dienst geriatrie en de zorg voor de geriatrische patiënt in al zijn facetten verder zal optimaliseren en uitbouwen.

Meer berichten
Meer op de agenda
Agenda

Ook jij kan het leven van iemand redden. Aarzel niet en wordt bloeddonor. Deze actie loopt in samenwerking met Rode Kruis.

Toon je medeleven en verbondenheid met kankerpatiënten en hun naasten door het gele lintje te dragen en mee te doen met één van onze activiteiten. Programma binnenkort beschikbaar.

Informatieve beurs voor aanstaande ouders
Volgende onderwerpen komen uitgebreid aan bod:
•Levenswijze in de zwangerschap
•Relaxatie en arbeid
•Bevalling
•Verblijf op de materniteit
•Verzorging van de baby
•Borstvoeding/flesvoeding
•Sociale rechten en plichten
De infobeurs vindt plaats in samenwerking met Kind en Gezin en is gratis.

Meer op de agenda
Het ziekenhuis bereiken
Bereikbaarheid >

Het ziekenhuis is gemakkelijk bereikbaar met de auto en bevindt zich op wandelafstand van het station.

Bezoekuren >

Bezoek is dagelijk mogelijk tussen 14u en 20u30. Een aantal diensten hebben een afwijkende regeling.

Parkeren >

Het ziekenhuis beschikt over een betaalparking voor meer dan 500 wagens. Bewaar uw ticket zorgvuldig.

Minder mobiel >

Mensen die minder mobiel zijn, kunnen uitstappen aan de inkom en desgewenst een beroep doen op een hostess.

Zorg voor kwaliteit Zorg voor kwaliteit
Patiëntentevredenheid >

Met onze patiëntentevredenheidsenquête toetsen we de kwaliteit van onze dienstverlening bij opname, tijdens het verblijf en bij ontslag.

Patiëntveiligheid >

Bijzondere aandacht in patiëntveilige gezondheidszorg gaat onder meer naar handhygiëne, patiëntidentificatie, veilige heelkunde en medicatiebeleid.

Kwaliteitsindicatoren >

Met het VIP²-project meet het ziekenhuis kwaliteitsindicatoren voor de domeinen cardiologie, orthopedie, borstindicatoren en moeder en kind.

Zorginspectie >

De Vlaamse overheid onderwerpt ziekenhuizen regelmatig aan controle. De verslagen van de zorginspectie zijn raadpleegbaar op onze website.

Patiëntenrechten >

Het AZ Sint-Elisabeth streeft ernaar de rechten van patiënten conform de wet van 2002 te respecteren in het kader van de zorg, onderzoeken en behandelingen.

Informatiebrochures >

Deze rubriek bevat alle informatiefolders die in het ziekenhuis ter beschikking zijn.

De ziekenhuisfactuur
Ziekenhuisfactuur >

De ziekenhuisfactuur, wettelijk gezien “uittreksel verpleegnota” genoemd, krijgt u ongeveer zes weken na het einde van de maand waarin u ontslagen werd.

Conventiestatus artsen >

Tweejaarlijks worden tarieven afgesproken tussen de geneesheren, mutualiteiten en de overheid. De conventiestatus vindt u op de artsenfiche.