09 364 81 11
Voortdurende innovatie
Hoogwaardige kwaliteit van de zorg
Op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Bezoek onze jobsite
Baby aan boord: beurs voor aanstaande ouders
23 februari van 14 uur tot 17 uur
Meer berichten
Berichten

Omstreeks 2.17u werd melding gedaan van een brand in het ziekenhuis. De brand ontstond op de 4° verdieping in een technische ruimte en ging gepaard met hevige rookontwikkeling. Door de rookontwikkeling moesten in eerste instantie een 37-tal patiënten worden geëvacueerd binnen het ziekenhuis. De brandweer was snel ter plaatse en had de brand snel onder controle. Er vielen geen slachtoffers. In eerste instantie werd het medisch interventieplan afgekondigd om de nodige medische capaciteit ter beschikking te hebben. Vervolgens werd ook de gemeentelijke fase afgekondigd om alle beschikbare capaciteit te coördineren en de hulpverlening te stroomlijnen. Ondertussen werd ventilatie opgestart zodat de patiënten zo snel mogelijk terug kunnen keren naar een kamer.

Omstreeks 5 uur werd de gemeentelijke fase opgeheven. 24 van de geëvacueerde patiënten werden ondergebracht in het oncologisch dagziekenhuis, de overige patiënten verblijven tijdelijk op afdeling orthopedie (3E) en pediatrie. Ondertussen werd op de vierde verdieping ventilatie opgestart. Alles werd in het werk gesteld om de 2 verpleegafdelingen zo snel mogelijk te poetsen zodat de patiënten terug naar hun kamer kunnen. Afdeling 4E is om 6.30 uur terug in gebruik genomen. Over de heropening van afdeling 4F wordt in de loop van de voormiddag een beslissing genomen.

Vanaf 1 januari is dr. Jonas Verzele aangesteld als voltijds ziekenhuisarts voor de dienst anesthesie en pijnkliniek. Dr. Verzele was gedurende 2018 reeds als fellow-arts actief in deze diensten. Voor afspraken kan u bellen op 09 364 88 99.

Meer berichten
Meer op de agenda
Agenda

Informatieve beurs over zwangerschap en bevalling, met doorlopend begeleide rondleiding en info-sessies voor aanstaande ouders.

Ook jij kan levens redden. Gewoon door bloed, plasma of bloedplaatjes te doneren. Aarzel geen seconde en wordt ook donor. Kijk voor meer info over doneren op www.rodekruis.be

Informatieve beurs over zwangerschap en bevalling, met doorlopend begeleide rondleiding en info-sessies voor aanstaande ouders.

Meer op de agenda
Het ziekenhuis bereiken
Bereikbaarheid >

Het ziekenhuis is gemakkelijk bereikbaar met de auto en bevindt zich op wandelafstand van het station.

Bezoekuren >

Bezoek is dagelijk mogelijk tussen 14u en 20u30. Een aantal diensten hebben een afwijkende regeling.

Parkeren >

Het ziekenhuis beschikt over een betaalparking voor meer dan 500 wagens. Bewaar uw ticket zorgvuldig.

Minder mobiel >

Mensen die minder mobiel zijn, kunnen uitstappen aan de inkom en desgewenst een beroep doen op een hostess.

Zorg voor kwaliteit Zorg voor kwaliteit
Patiëntentevredenheid >

Met onze patiëntentevredenheidsenquête toetsen we de kwaliteit van onze dienstverlening bij opname, tijdens het verblijf en bij ontslag.

Patiëntveiligheid >

Bijzondere aandacht in patiëntveilige gezondheidszorg gaat onder meer naar handhygiëne, patiëntidentificatie, veilige heelkunde en medicatiebeleid.

Kwaliteitsindicatoren >

Met het VIP²-project meet het ziekenhuis kwaliteitsindicatoren voor de domeinen cardiologie, orthopedie, borstindicatoren en moeder en kind.

Zorginspectie >

De Vlaamse overheid onderwerpt ziekenhuizen regelmatig aan controle. De verslagen van de zorginspectie zijn raadpleegbaar op onze website.

Patiëntenrechten >

Het AZ Sint-Elisabeth streeft ernaar de rechten van patiënten conform de wet van 2002 te respecteren in het kader van de zorg, onderzoeken en behandelingen.

Informatiebrochures >

Deze rubriek bevat alle informatiefolders die in het ziekenhuis ter beschikking zijn.

De ziekenhuisfactuur
Ziekenhuisfactuur >

De ziekenhuisfactuur, wettelijk gezien “uittreksel verpleegnota” genoemd, krijgt u ongeveer zes weken na het einde van de maand waarin u ontslagen werd.

Conventiestatus artsen >

Tweejaarlijks worden tarieven afgesproken tussen de geneesheren, mutualiteiten en de overheid. De conventiestatus vindt u op de artsenfiche.