09 364 81 11

Dr. Wouter VLEESCHOUWERS

Raadplegingen

Afspraken 09 364 89 28

AZ Sint-Elisabeth Zottegem

Godveerdegemstraat 69, 9620 Zottegem
Dinsdag
volgens afspraak
Donderdag
volgens afspraak
Avondraadpleging 1 dinsdag per maand. Andere dagen mogelijk na overleg.

Contact

09 364 89 28

Conventiestatus

Deze arts is niet geconventioneerd.

Accreditatiestatus

Geaccrediteerd

Verzekeringsstatus

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering via de collectieve polis van het ziekenhuis

Vergunningen

N.v.t.

Rechtsvorm

BV

Ondernemingsnummer

0739.866.708

Alle artsen verbonden aan het AZ Sint-Elisabeth, zijn erkend en hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor medische ongevallen afgesloten

Over mij

Gedurende mijn fellowship vaatheelkunde heb ik een grondige theoretische en praktische kennis opgedaan in open en endovasculaire procedures (zowel arterieel als veneus). Daarnaast heb ik me verder kunnen ontwikkelen in subspecialisaties waaronder veneuze access chirurgie, diabetische voet problematiek en dialyse-shunt chirurgie. In mijn opleidingsziekenhuis kreeg ik de steun om mijn voorgestelde ontwikkeling van de veneuze access chirurgie uit te bouwen. Concreet realiseerde ik, mede door theoretische lezingen en praktische opleidingsmomenten, sensibilisatie voor de indicaties van veneuze access chirurgie en werd een gestandaardiseerd traject van heelkundige technieken en nazorg procedures opgezet. Na een initieel succesvol pilootproject en onder impuls van positieve feedback van patiënten en diens behandelaars, genoten we van een sterke stijging van het aantal veneuze acces heelkundige ingrepen via interne en tevens externe verwijzingen. Tevens werd ik benaderd door het Universitair Medisch Centrum Utrecht ter participatie aan multicentrisch onderzoek omtrent het gebruik en management van veneuze acces devices. Intussen heeft een prospectief opgezette database rondom veneuze access geleid tot de initiatie van enkele wetenschappelijke artikelen. Inmiddels ben ik actief als gastspreker en consultant veneuze access chirurgie voor verschillende firma`s. 

Daarnaast kreeg ik de mogelijkheid het protocol uit te bouwen binnen de multidisciplinaire behandeling van diabetische voetproblematiek in het kader van NIAZ accreditatie. Naast een doorgedreven collaboratie tussen vaatchirurgen, internisten, podotherapeuten en revalidatieartsen, startten we tevens met crurale endovasculaire behandelingen, in samenwerking met dr F. Ter Linden (radioloog). Dit initiatief paste bij de verschuiving van endovasculaire interventies door interventieradiologen naar vaatchirurgen in de Nederlandse vasculaire wereld. Deze aanpak werd in het audit rapport als één van de belangrijke pijlers van het ziekenhuis beschouwd.  

Sinds januari 2015 ben ik werkzaam als staflid op de dienst Algemene, Abdominale en Thoraco-vasculaire heelkunde van het Sint Elisabeth ziekenhuis te Zottegem. Hierbij behandel ik ziektebeelden in de meest brede zin van de vaatheelkunde. Specifieke aandacht gaat uit naar laserbehandeling van spataders, behandeling van wondproblematiek in het bijzonder diabetische voet en open/endovasculaire behandeling van vernauwingen ter hoogte van de slagaders. 

Naast de vasculaire heelkunde heb ik een bijzondere interesse in de diagnostiek en behandeling van onbegrepen buikpijnen. Hierbij heb ik specifieke aandacht voor ACNES (anterior cutaneous nerve entrapment syndrome), een weinig gekend probleem van de buikwand waarbij een beknelde huidzenuw de oorzaak is van de buikpijn. Samen met collega Dr. J. Demaegd hebben we een expertisecentrum hiervoor opgestart, uniek voor België waarbij we patiënten behandelen uit het hele land en daarbuiten. Om de beste expertise te bieden werken we hiervoor nauw samen met internationale specialisten. 

Sinds 2019 ben ik diensthoofd van de dienst Thoraco-vasculaire heelkunde. Door bijkomende symposia en cursussen te volgen rond management en leiderschap probeer ik met de nodige kennis van zaken onze dienst en in ruimere zin ons ziekenhuis mee klaar te stomen voor de volgende stap in de gezondheidszorg namelijk de organisatie van ziekenhuizen in netwerken.

CV

 • 1997 – 2003: Latijn-Wiskunde, Sint-Catharinacollege Geraardsbergen 
 • 2003 – 2010: Opleiding geneeskunde, Universiteit Gent. 
 • 2010 – 2017: Opleiding master-na-master specialistische geneeskunde – optie heelkunde, Universiteit Gent 
  • Assistent chirurgie OLV-Ziekenhuis Aalst 
   • Colorectale heelkunde, dr. Y. Van Molhem 
   • Hartchirurgie, dr. H. Vanermen – dr. F. Van Praet 
  • Assistent chirurgie UZ Gent 
   • Gastro-intestinale en oncologische heelkunde, Prof. P. Pattyn – Prof. W. Ceelen 
   • Kinderchirurgie, dr. K. Van Renterghem – Dr. Lucas Matthyssens 
   • Hartchirurgie, Prof. K. François – Prof. Y. Van Belleghem 
  • Assistent chirurgie AZ Sint-Jan Brugge 
   • Bariatrische heelkunde, dr. B. Dillemans 
   • Buikwandchirurgie en bodycontouring, dr. S. Van Cauwenberge 
 • 2017 – 2018: Resident bariatrische chirurgie, AZ Sint-Jan Brugge 
 • 2018 – 2019: Resident abdominale en bariatrische chirurgie, Sint-Elisabeth Ziekenhuis Zottegem

Publicaties

 • Defining Global Benchmarks in Bariatric Surgery: A Retrospective Multicenter Analysis of Minimally Invasive Roux-en-Y Gastric Bypass and Sleeve Gastrectomy. 
  • Gero D, Raptis DA, Vleeschouwers W, van Veldhuisen SL, Martin AS, Xiao Y, Galvao M, Giorgi M, Benois M, Espinoza F, Hollyman M, Lloyd A, Hosa H, Schmidt H, Garcia-Galocha JL, van de Vrande S, Chiappetta S, Menzo EL, Aboud CM, Lüthy SG, Orchard P, Rothe S, Prager G, Pournaras DJ, Cohen R, Rosenthal R, Weiner R, Himpens J, Torres A, Higa K, Welbourn R, Berry M, Boza C, Iannelli A, Vithiananthan S, Ramos A, Olbers T, Sepúlveda M, Hazebroek EJ, Dillemans B, Staiger RD, Puhan MA, Peterli R, Bueter M. Annals of Surgery, 2019 Nov; 270(5): 859-867.
 • Inguinal Hernia in an Infant Containing Uterus, Bilateral Fallopian Tubes and Ovaries. 
  • De Keersmaecker G, Vleeschouwers W, Van Cauwenberge S. Acta Chirurgica Belgica, 2015 Sep-Oct; 115(5): 374-5. 
 • Appendicitis-like clinical image elicited by Enterobius vermicularis: case report and review of the literature. 
  • Vleeschouwers W, Hofman P, Gillardin JP, Meert V, Van Slycke S. Acta Chirurgica Belgica, 2013 Mar-Apr; 113(2): 139-42.

Congressen/workshops

 • Jun 2015: BGES Laparoscopic Pig Lab, Center for Surgical Technologies, Leuven (KUL)
 • Jun 2016: BAST/BGES Hands-on Cadaver Course - Abdominal Surgery, UZ Gent Surgical Cadaver Lab.
 • Dec 2017: Live surgery: laparoscopic gastric bypass (with dr. Bruno Dillemans); Laparoscopic and Endoluminal Bariatric and Metabolic Surgery Advanced Course, IRCAD, Strasbourg, France.
 • Dec 2018: 15th International B.E.S.T. Congress 2018: A quest for algorithms in revisional bariatric-metabolic procedures. Brugge, Belgium.
 • Jun 2019: EMEA Bariatric & Metabolic Surgery Symposium, Hamburg, Germany.
Terug