09 364 81 11

Diagnostische procedure

 

              Als u een verdacht knobbeltje ontdekt moet dit onderzocht worden. U ondergaat een aantal onderzoeken om te zien of het knobbeltje een borstgezwel is of niet. De onderzoeken kunnen eveneens een uitbreiding uitsluiten of bevestigen. De Borstkliniek.

 

              Binnen deze site worden volgende soort onderzoeken besproken:
              Medische beeldvorming:
              Mammografie
Echografie
MR van de borsten
              Stagingonderzoeken:
              Harpoenlokalisatie
Botscan
Sentinelklier
Labo tumormarkers: CA 15,3