09 364 81 11

Aortaklepinsufficiëntie

De aortaklep regelt de bloedstroom van de linker kamer (ventrikel) naar de lichaamsslagader (aorta). Als de linker ventrikel samentrekt (systole) staat de klep open zodat het bloed vanuit het hart via de aorta naar de organen en weefsel kan stromen. Als de linker ventrikel gevuld wordt met bloed vanuit de linker voorkamer (atrium) en weer uitzet (diastole) is de klep gesloten zodat het bloed niet kan terugstromen vanuit de aorta naar de linker ventrikel.

In het geval van aortaklepinsufficiëntie sluit de klep onvoldoende zodat er tijdens diastole toch bloed terugstroomt van de aorta naar de linker ventrikel. Dit kan een chronische aandoening zijn met trage progressie ten gevolge van degeneratief kleplijden (verdikking en verkalking van de klepbladen), reumatisch kleplijden (restletsel van acuut reuma), een aangeboren afwijking waarbij de aortaklep maar twee in plaats van drie klepbladen heeft (bicuspide aortaklep) of uitzetting van de oorsprong van de aorta. De insufficiëntie kan echter ook acuut of plots optreden ten gevolge van infectieuze endocarditis, aortadissectie, een (traumatische) scheur in een klepblad of als verwikkeling van een ingreep op de aortaklep. Deze insufficiëntie heeft een negatieve weerslag op de structuur en werking van de linker ventrikel.

Bij chronische insufficiëntie ontstaan symptomen zoals kortademigheid (dyspneu) bij inspanning en een beklemmend gevoel op de borstkas (angina) pas laattijdig. Bij ernstige acute insufficiëntie zijn er meteen symptomen en deze kunnen zeer uitgesproken zijn. Wanneer men naar het hart luistert met de stethoscoop (auscultatie) hoort men typisch een diastolisch geruis en vaak ook een systolisch geruis. Met behulp van echocardiografie kan men de aortaklep en de aorta evalueren, de ernst van de insufficiëntie beoordelen, de weerslag op de linker ventrikel  nagaan en de oorzaak bepalen.

Bij ernstige acute insufficiëntie is dringende heelkunde vereist. De definitieve behandeling van de insufficiëntie bestaat uit het vervangen van de zieke klep door een kunstklep. Deze ingreep is aangewezen bij ernstige insufficiëntie met symptomen. Ook bij ernstige insufficiëntie zonder symptomen, maar met slechte functie van het linker ventrikel, is vervanging van de klep noodzakelijk. Wanneer de patiënt hartchirurgie dient te ondergaan voor een andere reden, kan dit gecombineerd worden met klepvervanging.

Indien er nog geen indicatie is voor klepvervanging bij chronische insufficiëntie, wordt de patiënt nauwgezet opgevolgd waarbij er regelmatig een echocardiografie wordt uitgevoerd in functie van de ernst van de insufficiëntie en zeker bij nieuwe symptomen.

Dit artikel werd bijgewerkt op dinsdag 13 november 2018