09 364 81 11

Hypertensie

Heel wat mensen kampen met een te hoge bloeddruk (hypertensie). Men maakt onderscheid tussen primaire en secundaire (te wijten aan een andere aandoening zoals bijvoorbeeld nierfalen) hypertensie. De risicofactoren voor primaire hypertensie zijn hogere leeftijd, gewichtstoename en obesitas, familiale voorgeschiedenis, zoutrijk dieet, overmatig alcoholgebruik en fysieke inactiviteit.


Om de diagnose te stellen is het zeer belangrijk dat de bloeddruk correct gemeten wordt. Metingen door de patiënt thuis – al dan niet met een speciaal toestel dat automatisch meet (ambulante bloeddruk monitoring, ABPM) – zijn betrouwbaarder dan metingen tijdens de consultatie bij de arts. Omwille van het witte-jas-effect liggen de metingen door de arts immers gemiddeld 5 à 10 mmHg hoger dan de metingen thuis.


Hypertensie kan aanleiding geven tot verwikkelingen in de vorm van orgaanschade. De spiermassa van de linker ventrikel kan toenemen (hypertrofie). Het risico op hart- en vaatziekten (beroerte, angina pectoris, hartinfarct, hartfalen, perifeer vaatlijden, voorkamerfibrillatie) ligt hoger. De nieren (hypertensieve nefrosclerose, verergering van reeds bestaand nierlijden) en het netvlies van de ogen  (hypertensieve retinopathie) worden aangetast.


Bij de behandeling streeft men naar een systolische bloeddruk tussen 130 en 139 mmHg en een diastolische bloeddruk lager dan 90 mmHg. Deze streefwaarde ligt wat lager voor oudere patiënten (vanaf leeftijd 65 jaar) en patiënten met voorafgaande hart- en vaatziekten, hartfalen, suikerziekte (diabetes mellitus), chronisch nierfalen of een hoog risico op hart- en vaatziekten.


Een gezonde levensstijl – optimaal gewicht, gezonde voeding, zoutarm dieet, niet roken, beperkt alcoholgebruik en fysieke activiteit – kan de bloeddruk doen dalen. Dit wordt aangevuld met één of meerdere medicijnen die de bloeddruk verlagen (antihypertensiva) zoals plaspillen (diuretica), ACE inhibitoren of sartanen, en/of calciumantagonisten.

Dit artikel werd bijgewerkt op dinsdag 6 november 2018