09 364 81 11

Hypertrigliceridemie

Vrije vetzuren, triglyceriden (drie vetzuren gebonden aan glycerol) en cholesterol zijn belangrijke vetten (lipiden) in ons lichaam. Triglyceriden en cholesterol worden in het bloed getransporteerd in een complex met eiwitten, de lipoproteïnen. Op basis van hun grootte en dichtheid worden deze opgesplitst in chylomicronen, VLDL, IDL, LDL en HDL.

Het soort vetten dat we eten is belangrijker dan de totale hoeveelheid vet in onze voeding voor wat betreft het gehalte aan cholesterol en triglyceriden in het bloed. Transvetzuren moet men vermijden en verzadigde vetzuren kan men best zoveel mogelijk vervangen door onverzadigde vetzuren. De hoeveelheid cholesterol moet niet beperkt worden.

Hypertriglyceridemie kan te wijten zijn aan suikerziekte (diabetes mellitus), primaire nefrotisch syndroom, hypothyreoïdie, zwaarlijvigheid (obesitas), het gebruik van bepaalde medicijnen of overmatig alcoholgebruik. Genetische factoren hebben een sterke invloed op het triglyceridengehalte in het bloed.

Uit epidemiologische studies blijkt dat hogere waarden voor LDL-cholesterol en triglyceriden en lagere waarden voor HDL-cholesterol gepaard gaan met een hoger risico op hart- en vaatziekten (cardiovasculaire aandoeningen). Toch is preventie van cardiovasculaire aandoeningen zelden een indicatie voor medicamenteuze behandeling bij hypertriglyceridemie. De meeste patiënten nemen trouwens al statines voor verlaging van LDL-cholesterol.

Zeer hoge waarden kunnen leiden tot een acute ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis). Om dit te vermijden kan men bij zeer hoge waarden of een voorgeschiedenis van pancreatitis wel behandelen met fibraten.

Dit artikel werd bijgewerkt op dinsdag 19 februari 2019