09 364 81 11

SILENTIEUZE MYOCARDISCHEMIE

Wanneer de aanvoer van zuurstof onvoldoende is om aan de vraag naar zuurstof van de hartspier te voldoen, is er sprake van myocardischemie. Minstens 75% van dergelijke ischemische episodes gaan niet gepaard met symptomen, met andere woorden verlopen silentieus.


Het komt vaak voor bij patiënten met gekend coronair hartlijden, zoals voorafgaand hartinfarct (bij 15-30% van deze patiënten), onstabiele angina (30-40%) en stabiele angina (20-50%).


De myocardischemie kan aangetoond worden met ambulante ECG monitoring of een cardiale stress test.


Ondanks de afwezigheid van symptomen is behandeling aangewezen om beschadiging van de hartspier te vermijden. Dit kan met medicatie (bètablokkers, calciumantagonisten en/of nitraten) of bij een selectie van patiënten met een percutane coronaire interventie (PCI)  of een coronaire overbruggingsoperatie (vaak gebruikt men de Engelstalige afkorting CABG voor coronary artery bypass graft). Secundaire preventie van hart- en vaatziekten is eveneens aangewezen.

Dit artikel werd bijgewerkt op zondag 27 mei 2018