09 364 81 11

STABIELE ANGINA PECTORIS

WAT ZIJN DE SYMPTOMEN?


Wanneer de aanvoer van zuurstof onvoldoende is om aan de vraag naar zuurstof van de hartspier te voldoen, is er sprake van myocardischemie. Bij stabiele angina pectoris leidt dit tot voorspelbare angina-aanvallen van zodra een bepaalde patiëntspecifieke drempel overschreden wordt. Deze aanvallen gaan doorgaans gepaard met een diffuus beklemmend gevoel of pijn onder het borstbeen of in de linker borstkas met mogelijk uitstraling naar schouder, arm, rug, nek, onderkaak en/of maagstreek. Soms is er geen beklemmend gevoel, maar wel kortademigheid bij inspanning, misselijkheid, zweten of vermoeidheid. Men spreekt dan van angina-equivalenten. Dergelijke aanvallen worden uitgelokt door inspanning, emoties, koude, seks of maaltijden of treden op wanneer men gaat liggen en komen vaker voor in de voormiddag. Een episode duurt gewoonlijk 2 à 5 minuten waarbij het beklemmend gevoel geleidelijk toeneemt en dan weer geleidelijk verdwijnt. Wanneer de uitlokkende factor wegvalt, wordt de aanval onderbroken.HOE STELT MEN DE DIAGNOSE?


Bij patiënten met gekende stabiele angina pectoris kan men de diagnose stellen van een angina-aanval op basis van het vertrouwde klinisch beeld. Een ECG is nuttig om belangrijke aandoeningen (vb. hartinfarct) niet te missen. Een cardiale stress test helpt niet enkel bij de diagnose, maar laat ook toe om het cardiovasculair risico op lange termijn in te schatten. Bij sommige patiënten is een coronarografie aangewezen.HOE BEHANDELEN?


Aandoeningen die myocardischemie kunnen verergeren dienen correct behandeld te worden. In de mate van het mogelijke zal men activiteiten die myocardischemie uitlokken vermijden. Men kan ook preventief nitraten onder de tong plaatsen (sublinguale nitraten) vooraleer aan zo’n uitlokkende activiteit te beginnen. De onderhoudsbehandeling met medicatie bestaat uit bètablokkers, calciumantagonisten en/of nitraten. Als er toch nog een aanval optreedt, kan men deze onderbreken met sublinguale nitraten. Bij een selectie van patiënten voert men een percutane coronaire interventie (PCI) of een coronaire overbruggingsoperatie (vaak gebruikt men de Engelstalige afkorting CABG voor coronary artery bypass graft) uit. Secundaire preventie van hart- en vaatziekten is eveneens aangewezen.


Dit artikel werd bijgewerkt op vrijdag 3 augustus 2018