09 364 81 11

PREVENTIE VAN HART- EN VAATZIEKTEN

Hart- en vaatziekten (cardiovasculaire aandoeningen) zoals angina pectoris, hartinfarct (myocardinfarct), plotse hartstilstand en beroerte zijn de belangrijkste doodsoorzaak in de Westerse wereld. De kans dat een man van 40 jaar zonder gekende cardiovasculaire aandoening alsnog zo’n aandoening ontwikkelt tijdens het verdere verloop van zijn leven bedraagt maar liefst 49%. Voor een 40-jarige vrouw is de kans lager, namelijk 32%.


De voornaamste risicofactoren zijn hogere leeftijd, mannelijk geslacht, een vroegtijdige cardiovasculaire aandoening bij een eerstegraadsverwant, hoge bloeddruk (hypertensie), suikerziekte (diabetes mellitus), chronisch nierlijden, ongunstig lipidenprofiel (dyslipidemie met hypercholesterolemie), roken, zwaarlijvigheid (obesitas), ongezonde voeding, onvoldoende bewegen en overmatige alcoholconsumptie. Matige alcoholconsumptie (twee glazen per dag voor mannen en één glas voor vrouwen) daarentegen verlaagt het risico op cardiovasculaire aandoeningen. Ook psychosociale factoren (persoonlijkheid, stress, depressie), socio-economische factoren (woonplaats, opleiding, beroep), luchtverontreiniging (fijn stof) en omgevingslawaai verhogen het risico op hart- en vaatziekten.


Het is aan te raden om elke 4 à 6 jaar uw risico op hart- en vaatziekten te laten beoordelen door een arts. Op basis van de traditionele risicofactoren kan men met behulp van specifieke calculatoren uw risico berekenen op een cardiovasculaire aandoening in de komende 10 jaar. Als dit risico hoog blijkt te zijn kunt u dan de nodige preventieve maatregelen nemen.


Een gezonde levensstijl is aan te raden voor iedereen: optimaal lichaamsgewicht, gezonde voeding, niet roken, voldoende bewegen en matige alcoholconsumptie. Eventuele hypertensie en diabetes worden correct behandeld. Bij een hoog risico op hart- en vaatziekten gebruikt men ook medicatie zoals statines en aspirine.

Dit artikel werd bijgewerkt op dinsdag 8 mei 2018