09 364 81 11

Endocrino-diabetologie

Het ziekenhuis heeft een overeenkomst met het RIZIV betreffende de zelfregulatie van diabetes mellitus. Laatste herziening in juli 2016, geldig voor 2 jaar.

Bepaalde groepen diabetici, volwassenen vanaf 16 jaar, kunnen hiervoor via geneesheer/endocrinoloog een aanvraag indienen bij het RIZIV.
Er wordt nog steeds een opsplitsing gemaakt in drie categorieën: groep A, B en C, afhankelijk van het aantal insuline-injecties.

Afhankelijk van de groep is er ook een terugbetaling voorzien van de Freestyle Libre. Een goedkeuring dient jaarlijks te gebeuren.

Bij goedkeuring hebben deze patiënten, afhankelijk van de groep, recht op een glucosemeter, meetstrookjes en vingerpriklancetjes en of gratis sensoren in het kader van de FreeStyle Libre.

Deze kunnen bekomen worden via telefonische afspraak bij de diabetesverpleegkundige van het ziekenhuis tijdens de diabetesraadpleging. TEL: 09 364 84 85.

De raadplegingen kunnen gecombineerd worden met een raadpleging bij een diëtiste. Afspraken voor dieetadvies kunnen eveneens gemaakt worden op dat moment of via TEL: 09 364 85 12