09 364 81 11

Diabeteszorg

Het ziekenhuis heeft een overeenkomst met het RIZIV betreffende de zelfcontrole van diabetes mellitus. Diabetici, behandeld met minstens 2 injecties per dag, kunnen hiervoor via een endocrinoloog-diabetoloog een aanvraag indienen via het ziekenhuis aan de mutualiteit. Door middel van een goedkeuring die jaarlijks dient te gebeuren worden de patiënten in categorieën verdeeld waarbij, afhankelijk van de categorie (A,B of C), de patiënten recht hebben op een glucosemeter en een vast aantal glucosestrips en/of (gratis) sensoren.

Een bijkomende overeenkomst met het RIZIV (tertiaire voetkliniek) biedt de mogelijkheid om elke dinsdagnamiddag patiënten met diabetische voetwonden interdisciplinair te onderzoeken. Volgende disciplines maken deel uit van de diabetische voetkliniek :

  • Diabetoloog - Dr. Sophie Deweer
  • Podoloog - Lyne Holvoet
  • Vasculaire chirurgen - Dr. Boudewijn Moors en Dr. Geoffrey Debonnaire
  • Schoentechnicus - Steven Van Hauwermeiren
  • Erkende diabetesverpleegkundige - Ann Hendrickx, Peggy Mincke en Lieve Taeleman
  • Wondverpleegkundige - Wendy Wittebrood

 

Volgende 3 nieuwe conventiegroepen worden gedefinieerd:


Groep A: type 1 diabetes of diabetes met totaal verlies van eigen insulinesecretie: deze patiënten komen in aanmerking voor een glucosemeter met 140 stripjes of 2,2 sensoren (Freestyle Libre) + 25 strips.


Groep B: patiënten met complexe injectietherapie (3 inspuitingen of zwangerschapsdiabetes behandeld met insuline) komen in aanmerking voor 120 vingerprikstripjes per maand of 25 strips + 2,2 sensoren (Freestyle Libre). De sensoren van Freestyle Libre zijn niet gratis er beschikking, meerkost van 2,5 euro/dag.


Groep C: patiënten behandeld met 2 insuline-injecties/dag, komen in aanmerking voor 25 strips/maand mits overleg met de huisarts. Voorkeur gaat uit naar inclusie in een zorgtraject.

Voor bijkomende informatie verwijzen we u door naar de website van het RIZIV.


Consultatie voetkliniek:

Dinsdagnamiddag vanaf 13.30 uur
Afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden op (09)364 84 93.

 

Diabetesverpleegkundigen :

 Mevr. A. HENDRICKX

 Mevr. P. MINCKE

 Mevr. L. TAELEMAN

 
Consultatie elke werkdag van 8.00 uur tot 17 uur, behalve op woensdag (wel permanentie). Afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden op (09)364 84 93.

De diabetesverpleegkundigen zijn eveneens te bereiken via diabetes.verpleegkundigen@sezz.be.

Voor patiënten aangesloten tot de diabetesconventie van ons ziekenhuis zijn wij voor dringende technische problemen bereikbaar op het nummer van de wachtdienst op 0493/40 31 35.

 

Diabetes dieetconsulenten:

Mevr. A. LIECKENS

Consultatie elke werkdag van 8.00 uur tot 17.00 uur, behalve op woensdag.


Psycholoog verbonden aan de diabetesconsultatie: Mevr. V. BRACKENIER

Consultatie op dinsdagvoormiddag van 8.30 uur tot 12.30 uur


Dit artikel werd bijgewerkt op maandag 11 februari 2019