09 364 81 11

Fertiliteit

Onvruchtbaarheid is een emotioneel geladen onderwerp. De medische wetenschap heeft op dit terrein evenwel belangrijke vorderingen gemaakt, zodat voor de meeste koppels een oplossing kan gevonden worden. Subfertiele of minder vruchtbare koppels, zijn koppels die gedurende minstens 1 jaar actief proberen om zwanger te worden, en daar niet in slagen. Artsen beschikken over enkele mogelijkheden om vruchtbaarheidsproblemen te behandelen.

Bij de keuze van therapie spelen verschillende factoren een rol: de aard van het probleem en de oorzaak van de verminderde vruchtbaarheid (al is die lang niet altijd te achterhalen), de leeftijd, het aantal maanden of jaren dat een koppel poogt om zwanger te worden…

Vanzelfsprekend gebeurt de keuze van de therapie altijd in overleg met het betrokken paar. Sedert geruime tijd kunnen koppels met vruchtbaarheidsproblemen ook in ons ziekenhuis terecht voor het opsporen van en het opstarten van een vruchtbaarheidsbehandeling. In 1999 werd immers een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen het AZ St-Elisabeth en het fertiliteitscentrum van het AZ St-Lucas Gent en het IVF Labo UZ Gent. Bij het uitblijven van een zwangerschap, stelt de behandelende gynaecoloog in functie van het probleem een aantal onderzoeken voor.

Op basis van de resultaten wordt, in overleg met het koppel, een behandeling voorgesteld.


Meer informatie kunt u vinden in onze folder over fertiliteit.

 

U kan eveneens terecht op volgende websites: