09 364 81 11

Extracorporale Shockwave Therapie

Extracorporeal Shockwave Therapie (ESWT) of schokgolftherapie is een behandelmethode voor peesontstekingen. Volgens het principe van een niersteenverbrijzelaar worden hoog-energetische geluidsgolven afgegeven op overbelaste of verkalkende pezen. Deze schokgolven versnellen het natuurlijke genezingsproces, stimuleren het metabolisme en verbeteren de bloedciruclatie. Begin mei 2013 zijn we op de dienst fysische geneeskunde gestart met ESWT.

 

Voor wie?

ESWT behandeling kan uitkomst bieden voor mensen met

·          Epicondylitis radialis / ulnaris (tenniselleboog, golfers elleboog)

·          Achillespeesontsteking

·          Trochanteritis (slijmbeursontsteking thv de heup)

·          Chronische calcifiërende schouderpeesontsteking

·          Fasciitis plantaris (hielspoor)

·          Patellar tip syndrom (jumpers knee)

·          Pseudarthrose (hand en voet)

·          Langzaam helende fracturen (hand en voet)

·          Wondzorg

 

Wat zijn de effecten?

Hoog-energetische geluidsgolven worden gebruikt om het natuurlijke genezingsproces in overbelaste of verkalkende pezen op gang te brengen en te versterken. De shockgolven zetten aan tot bevordering van de doorbloeding ter hoogte van de insertie van de pees op het bot. Deze vernieuwde doorbloeding treedt op 4 tot 6 weken volgend op de behandeling.

Er treedt eveneens een verbrijzeling op van kalk-depots (onmiddellijk of enkele weken volgend op de therapie)

 

 

Wat houdt een ESWT behandeling in?

De behandeling is een niet-invasieve methode. De therapie wordt slechts aangewend indien andere conservatieve behandelingen onvoldoende resultaat geven. ESWT is dan een realistisch alternatief voor chirurgie door zijn niet-invasieve, snelle en éénvoudige toepassing.

 

Praktisch

1.        Echografie: onder echografie wordt de plaats aangeduid van het kalkdepot of van de te behandelen pees.

2.        Er wordt een locale onderhuidse verdoving toegediend

3.        ESWT-behandeling wordt gestart. Het pijngebied wordt blootgesteld aan korte shockwave impulsen. Dit gebeurt met behulp van een behandelpistool of ‘behandelkop’.

De dagen na de behandeling dient overbelasting van het lidmaat vermeden te worden.

Aandacht dient gegeven te worden aan stretching.

 

Opvolging

Na 6 weken is een tweede behandeling voorzien.

Herevaluatie door behandelend geneesheer 4 à 6 weken na 2e behandeling.

 

Eventuele bijwerkingen

Ondanks de verdoving kan de behandeling met pijn gepaard gaan.

Na de behandeling is het niet aangewezen een NSAID te gebruiken. NSAID’s gaan het effect van ESWT gedeeltelijk teniet doen. Als pijnstillend middel kan paracetamol gebruikt worden.

Andere eventuele bijwerkingen zijn lokale zwelling, petechiae of ecchymose, of  erytheem. Deze gevolgen zijn niet echt hinderlijk of significant. Ze verdwijnen dan ook in een paar dagen volgend op de therapie.

Omstandigheden waarbij de behandeling niet toepasbaar is

- zwangerschap

- stollings-stoornissen of gebruik van anti-stollingsmiddelen (Marevan, Marcoumar, ...)

- epilepsie

-  recent infarct, belangrijke ritmestoornissen

- actieve R.A.

- bottumoren

- actieve ontsteking thv het bot (osteomyelitis) of gewricht (arthritis)

- open wonde

- groei-kraakbeenschijven bij opgroeiende kinderen

 

Effect

In de literatuur beschrijft men een slagingspercentage variërend van 50 tot 75%

Het effect is een langzaam genezingsproces. Ook de resorptie van de kalk neemt tijd in beslag.

 

Voor afspraken:

Dienst fysische geneeskunde-revalidatie

Dr. E.Lorré

Dr. P. Pauwels

09 364 89 15