09 364 81 11

Gastro-enterologie

De dienst gastro-enterologie  (maag-darm-leverziekten) bestaat momenteel uit vijf gastro-enterologen (maag-darm-lever specialisten) die zich bezighouden met diagnosestelling en behandeling van maagaandoeningen, darmaandoeningen, aandoeningen van lever, pancreas, galblaas en galwegen.  Ook oncologische (tumorale) aandoeningen van deze inwendige organen worden op onze dienst behandeld.
Via de poli-kliniek worden dagelijkse raadplegingen voorzien. Deze raadplegingen gebeuren steeds op afspraak en bij voorkeur na doorverwijzing via de huisarts.

Op de raadpleging kunnen een aantal onderzoeken uitgevoerd worden op ambulante basis (i.e. zonder noodzaak tot opname) zoals echografie van de buik, gastroscopie , sigmoïdoscopie, anaal onderzoek, ect
Andere onderzoeken zullen vanop de raadpleging worden gepland indien de behandelende arts inschat dat deze onderzoeken noodzakelijk zijn om tot een diagnose te komen of om bepaalde aandoeningen uit te sluiten of te behandelen. (vb colonoscopie, ERCP of galwegonderzoek , leverbiopsie, ademtesten, …)

Afspraken voor raadplegingen via 09 364 89 99

De diensten gastro-enterologie en geriatrie zijn verenigd in één associatie waarbij de continuïteit van de zorgverlening steeds wordt verzekerd en de artsen in nauw verband samenwerken.


Deze tekst werd nagelezen door de dienst gastro-enterologie.

Dit artikel werd bijgewerkt op maandag 13 januari 2020