09 364 81 11

Coloscopie

Een colo(no)scopie is een onderzoek van de dikke darm met behulp van een soepele buis met camera, welke  via de aars wordt ingebracht. Hierbij wordt de gehele dikke darm geïnspecteerd alsook het einde van de dunne darm. Bij dit onderzoek kunnen ontstekingen, gezwellen, divertikels en poliepen waargenomen worden. Er kunnen staaltjes (biopsies) van het slijmvlies genomen worden voor microscopisch onderzoek en indien mogelijk zullen eventuele poliepen onmiddellijk worden weggenomen.
Om de kwaliteit en zichtbaarheid van het onderzoek te optimaliseren is het erg belangrijk om een goede darmvoorbereiding te voltooien. De dikke darm heeft verscheidene bochten en om deze goed te kunnen bekijken, wordt er tijdens het onderzoek lucht in de darmen geblazen. Om de onderzoeken comfortabel te laten verlopen, wordt er door de anesthesist gezorgd voor een lichte algemene narcose/diepe sedatie. 


Anesthesie

Het medicijn dat voor de narcose gebruikt wordt, is Propofol, een kortwerkend middel dat intraveneus wordt opgetitreerd onder continue bewaking. Aangezien het medicament snel uitgewerkt is, bent U enkele minuten na de procedure al terug goed wakker. Toch wordt het verboden de dag zelf een voertuig te besturen noch andere risicovolle activiteiten uit te voeren.
Een zeldzame complicatie die kan optreden is aspiratie van maagsappen of ademhalingsonderdrukking. Daarom is de anesthesist ook steeds aanwezig om dit snel op te vangen als dit zich moest voordoen.


Verwikkelingen

Perforatie (scheur van de maag- of darmwand) en bloeding zijn mogelijk maar zeldzaam. Deze verwikkelingen kunnen verband houden met het onderzoek zelf, of meestal met de waargenomen afwijkingen en behandeling. Deze verwikkelingen noodzaken mogelijk een verlengd ziekenhuisverblijf voor intraveneuze behandeling met antibiotica en uitzonderlijk een heelkundige behandeling.


Belangrijk:

  • Bloedverdunners dienen voor een coloscopie vooraf te worden gestopt (overleg met arts). Het gebruik van bloedverdunners of eventuele stollingsstoornissen dienen vooraf te worden gemeld.
  • Problemen: indien er thuis, na het onderzoek ernstig bloedverlies zou zijn, hevige buikpijn of koorts zou ontstaan, dient u de huisarts of behandelende arts te contacteren of (buiten de werkuren) u op de spoedgevallendienst (09 364 85 55) aan te melden.
  • Indien er tijdens het onderzoek poliepen werden verwijderd, zal U hierover ingelicht worden. Uw huisarts ontvangt een volledig verslag van het darmonderzoek en van het microscopisch onderzoek. Dan kan U het resultaat bespreken met uw huisarts.
  • Bij elk onderzoek wordt een gesteriliseerd toestel gebruikt. Hierbij kan “single use” materiaal (voor éénmalig gebruik) gebruikt worden. Geheel conform de Belgische wetgeving wordt hiervoor een forfait aangerekend.
  • In functie van uw kamerkeuze zullen kamersupplementen (kamer alleen) en ereloonsupplementen worden aangerekend.


Infectie

De coloscoop is een ingewikkeld optisch-electronisch toestel bedoeld voor meervoudig gebruik. Voor elk nieuw gebruik wordt de coloscoop grondig gereinigd en machinaal gedesinfecteerd volgens de recentste internationale wetenschappelijke normen en de bestaande wetgeving terzake. Hoewel infectie nooit volledig kan worden uitgesloten is dit toch extreem zeldzaam. Indien u hierover meer info wenst, bespreek dit vooral met uw arts.


Na het onderzoek

Na een algemene narcose moet u 2 à 3 uur ter plaatse blijven toto het middel grotendeels is uitgewerkt. Na een lichte sedatie mag u na +/- 45 minuten naar huis. In beide gevallen mag u in geen enkel geval een auto besturen gedurende de eerste 12 uur na het onderzoek, zelfs indien u zich kiplekker voelt: uw reflexen kunnen immers voor de rest van de dag vertraagd zijn. U dient dan ook beroep te doen op iemand anders om u thuis te brengen. Na het onderzoek kan u ook gedurende enige tijd nog buikkrampen of een opgeblazen gevoel hebben. Dit is te wijten aan de lucht die tijdens het onderzoek werd ingeblazen. Deze last verdwijnt snel wanneer u wat wind kunt laten. Doorgaans mag u na het onderzoek normaal eten. Soms kan uw arts u nog korte tijd dieet opleggen, bvb. na het verwijderen van een poliep.

Deze tekst werd nagelezen door de dienst gastro-enterologie.



Dit artikel werd bijgewerkt op maandag 13 januari 2020