09 364 81 11

Diverticulose- Diverticulitis

Diverticulose is het voorkomen van een groot aantal uitstulpingen in de wand van de dikke darm. Deze uitstulpingen worden divertikels genoemd. Het meest frequent komen divertikels voor in het linker deel van de dikke darm maar ze kunnen ook rechtzijdig aanwezig zijn.

Diverticulitis is een ontsteking van één of meerdere van deze divertikels. Zulk een ontsteking kan leiden tot buikpijn vaak gepaard gaand met koorts. Ze kan voorkomen op alle leeftijden doch is frequenter bij de ouderling.

Een diverticulitis kan verschillende gradaties van ernst hebben gaande van een lokale verdikking van de darmwand tot een abscesvorming en zelfs perforatie. Meestal zal een opname geïndiceerd zijn. Afhankelijk van de ernst zal behandeld worden met antibiotica- meestal via intraveneuze weg- en darmrust (tijdelijk nuchter blijven); in ernstigere gevallen zal soms een heelkundige ingreep of drainage van het absces noodzakelijk zijn. De ernst van de aandoening zal worden ingeschat door het uitvoeren van een echografie en /of CT (scanner) onderzoek.

Na de acute fase zal na uw verblijf in het ziekenhuis tijdelijk een restenarm dieet aangewezen zijn tot de darm voldoende hersteld is. Nadien dient te worden overgeschakeld naar een vezelrijk dieet met bruin brood , veel groenten en fruit ed.

In principe zal een aantal weken na het doormaken van een acute diverticulitis een colonoscopie (inwendig onderzoek van de dikke darm) verricht worden om uit te sluiten of er een uitlokkende factor voor de diverticulitis (zoals een poliep) aanwezig is.


Deze tekst werd nagelezen door de dienst gastro-enterologie.

Dit artikel werd bijgewerkt op vrijdag 1 september 2017