09 364 81 11

ERCP

Het ERCP-onderzoek laat de arts toe een correcte diagnose te stellen bij bepaalde aandoeningen van de lever, de galblaas, de galkanalen en de alvleesklier (pancreas).
Bij het onderzoek wordt een soepele tube (duodenoscoop) gebruikt om het duodenum (twaalfvingerendarm) te bereiken. Aan de hand van een kleurenbeeld kan aldaar de papil gezien worden. De papil is een kleine opening waarin de afvoerkanalen van lever, gal en alvleesklier uitmonden.
Doorheen de duodenoscoop kunnen allerlei instrumenten tot in die afvoerkanalen worden gebracht o.a. om de kanalen aan te kleuren en zichtbaar te maken voor radiografisch onderzoek, om weefselstalen af te nemen (voor later onderzoek onder de microscoop), of om behandelingen uit te voeren (vergroting van de papilopening, verwijderen van galstenen, openmaken van vernauwingen, plaatsen van protheses, e.a.).
Via de duodenoscoop kan ook lucht worden ingeblazen en vocht worden afgezogen om het zicht te verbeteren.

 

Voorbereiding:

U moet vanaf 6 uur voor het onderzoek vasten, omdat voedselresten het zicht ernstig kunnen belemmeren. Tot 4 uur voor het onderzoek mag u wel alle noodzakelijke medicijnen innemen met een slokje water. Sommige hart- of longziekten kunnen bepaalde voorzorgen vereisen, zodat u de arts hiervan op de hoogte moet brengen vooraleer het onderzoek begint. Vermeld ook aan de arts alle medicatie die u neemt (vooral bloedverdunners, koortswerende middelen, pijnstillers). Tijdens het onderzoek wordt een kleurstof gebruikt op basis van jodium. Verwittig de arts op voorhand indien u allergisch bent voor jodium of jodiumhoudende producten.

 


Het onderzoek:

Het onderzoek gebeurt op de afdeling Radiologie omdat gebruik gemaakt wordt van X-stralen. Bij het begin van het onderzoek wordt u onder algemene verdoving gebracht om het onderzoek rustig en comfortabel te laten verlopen. Het onderzoek duurt 20 minuten tot 1 uur.


Veiligheid en risico’s:

ERCP is een veilig onderzoek. Behandelingen tijdens ERCP houden een iets groter risico in, maar ook deze zijn erg beperkt. Soms kan een bloeding optreden wanneer de papil moet vergroot worden : quasi steeds kan deze tijdens het onderzoek zelf gestelpt worden. Soms treedt een milde ontsteking van de alvleesklier (5 %) als gevolg van het onderzoek op. Zelden kan een kleine perforatie optreden wanneer de papilopening vergroot moet worden. Deze verwikkelingen noodzaken mogelijks een verlengd ziekenhuisverblijf voor intraveneuze behandeling en uitzonderlijk een heelkundige behandeling.


Infectie:

De duodenoscoop is een ingewikkeld optisch-elektronisch toestel bedoeld voor meervoudig gebruik. Voor elk nieuw gebruik wordt het toestel grondig gereinigd en gedesinfecteerd volgens de recentste internationale wetenschappelijke normen en de bestaande wetgeving terzake. Hoewel infectie nooit volledig kan worden uitgesloten, is dit toch extreem zeldzaam. Indien u hierover meer details wenst, bespreek dit vooraf met uw arts.

 

Na het onderzoek:

Omwille van de verdoving mag u na het onderzoek niet eten of drinken tot u hiervoor toestemming krijgt (± 1 uur). U mag gedurende de eerstvolgende 12 uur na het onderzoek geen auto besturen, zelfs indien u zich kiplekker voelt : uw reflexen kunnen immers voor de rest van de dag vertraagd zijn. U dient dan ook beroep te doen op iemand anders om u thuis te brengen. Na het onderzoek kan u ook gedurende enige tijd nog een opgeblazen gevoel hebben. Dit is te wijten aan de lucht die tijdens het onderzoek werd ingeblazen.


Deze tekst werd nagelezen door de dienst gastro-enterologie.

Dit artikel werd bijgewerkt op maandag 13 januari 2020