09 364 81 11

Gastroscopie

Bij gastroscopie wordt een soepele sonde (gastroscoop) gebruikt om de slokdarm, de maag en het duodenum (twaalfvingerendarm) te onderzoeken. Het onderzoek wordt meestal gebruikt om de reden te achterhalen van slikmoeilijkheden, misselijkheid, braken, zuurbranden, bloeding, indigestie, buikpijn of pijn op de borst.

De gastroscoop is een soepele tube met een diameter van 9 mm en verschaft een kleurenbeeld van de binnnenzijde van de slokdarm, de maag en het duodenum. Doorheen de gastroscoop kunnen andere instrumenten worden ingebracht voor het afnemen van weefselstalen (voor later onderzoek onder de microscoop), of voor het uitvoeren van behandelingen (stelpen van bloedingen, wegnemen van poliepen, openmaken van vernauwingen, e.a.). Via de gastroscoop kan lucht worden ingeblazen en vocht worden afgezogen om het zicht te verbeteren.


Voorbereiding:

U moet nuchter zijn gedurende minimum 4 uur voor het onderzoek omdat voedselresten het zicht in belangrijke mate kunnen belemmeren. Tijdens deze vastenperiode mag u wel alle noodzakelijke medicaties innemen met een slokje water. Sommige hart- of longziekten kunnen bepaalde voorzorgen vereisen, zodat u de arts hiervan moet op de hoogte brengen vooraleer het onderzoek begint. Vermeld ook aan de arts alle medicatie die u neemt (vooral bloedverdunners, koortswerende middelen, pijnstillers).


Het onderzoek:

Bij het begin van het onderzoek wordt de achterzijde van de mond en de keel met een spray lokaal verdoofd om het wurgreflex te onderdrukken. Indien u dit wenst, kan er ook een sederend middel via een ader worden ingespoten om het comfort van het onderzoek te verhogen bij angstige patiënten. Het onderzoek duurt ± 5 minuten en is niet pijnlijk. 


Veiligheid en risico’s:

Gastroscopie is een zeer veilig onderzoek. In zeldzame gevallen kan het toegediende sederend middel een abnormale reactie veroorzaken, doch de risico’s hiervan zijn bekend en onze endoscopie-eenheid is met de nodige middelen uitgerust om dergelijke onverwachte reactie te behandelen. Het risico op complicaties bij een diagnostische gastroscopie bedraagt slechts 0.1 – 0.2 %. Behandelingen tijdens een gastroscopisch onderzoek houden een iets groter risico in , maar ook deze zijn erg beperkt.

 

Infectie:

De gastroscoop is een ingewikkeld optisch-electronisch toestel bedoeld voor meervoudig gebruik. Het toestel kan niet gesteriliseerd worden door verhitting boven 100 °C. Voor elk nieuw gebruik wordt de gastroscoop grondig gereinigd en gedesinfecteerd volgens de recentste internationale wetenschappelijke normen en de bestaande wetgeving terzake. Hoewel infectie nooit volledig kan worden uitgesloten, is dit toch extreem zeldzaam.Indien u hierover meer details wenst, bespreek dit vooraf met uw arts.


Na het onderzoek:

Omwille van de verdoving van mond en keel mag u niet eten of drinken tot deze verdoving is uitgewerkt wegens het gevaar op verslikken. Dit duurt gemiddeld 30 minuten. Indien u een sedatief via de ader gekregen heeft, blijft u gewoonlijk  ter plaatse tot het middel is uitgewerkt (± 30 minuten).
In dat geval mag u de eerstvolgende 3 uur ook geen auto besturen of andere potentieel-gevaarlijke activiteiten uitvoeren (zoals dakwerken uitvoeren, computer programmeren, contracten afsluiten, e.a.).
Natuurlijk mag u zich bij het onderzoek wel laten vergezellen door een chauffeur die u vrij snel na het onderzoek veilig naar huis kan brengen.


Deze tekst werd nagelezen door de dienst gastro-enterologie.


Dit artikel werd bijgewerkt op maandag 13 januari 2020