09 364 81 11

Leverbiopsie

Bij een leverbiopsie wordt een dunne naald doorheen de huid tot in de lever gebracht om er een kleine hoeveelheid leverweefsel af te nemen voor verder onderzoek. Sommige leverziekten kunnen enkel op die manier met zekerheid worden vastgesteld. Ook als de diagnose gekend is, kan een leverbiopsie noodzakelijk zijn om de ernst van de leverbeschadiging te kennen, om de juiste behandeling te kunnen instellen, of om het effect van de uitgevoerde behandeling na te gaan. Een leverbiopsie wordt meestal ambulant (zonder overnachting in het ziekenhuis) uitgevoerd. Doorgaans wordt echografie, en soms ook CT-scan gebruikt om de plaats van punctie te bepalen en de naald correct te positioneren (bv. bij kleine letsels).
Het afgenomen weefselstaal wordt dan verder microscopisch of in het laboratorium onderzocht.

 

Voorbereiding:

Vermeld aan de arts alle medicatie die u neemt. Medicaties die het bloed minder stolbaar maken (vooral bloedverdunners, aspirine, sommige pijnstillers) moeten een week voor de punctie gestopt worden. Uw arts zal ook vooraf de stolbaarheid van het bloed controleren via een bloedafname. U moet gedurende 6 uur voor het onderzoek vasten. Vraag aan uw arts welke medicijnen u nog mag nemen tijdens deze vastenperiode.


Het onderzoek:

Eerst bepaalt de arts met echografie op welke  plaats de naald moet ingebracht worden. Daarna wordt de huid op die plaats ontsmet en lokaal verdoofd.
De arts maakt vervolgens een kleine insnede waarlangs de naald ingebracht wordt. Op het ogenblik dat de naald wordt ingebracht en de biopsie wordt genomen, zal uw arts u vragen de adem in te houden gedurende enkele seconden. Het inbrengen van de naald in de lever, het afnemen van de biopsie en het weer verwijderen van de naald duurt een 2 à 3 seconden.

 

Veiligheid en risico’s:

Meestal verloopt een leverbiopsie zonder andere problemen dan wat pijnlijk gevoel aan de rechter zijde of de rechter schouder. Soms kan er inwendig wat bloed of gal lekken vanuit de lever naar de buikholte via het traject van de naald. Dit kan vrijwel altijd opgelost worden zonder noodzaak tot operatie.
Alle materiaal dat gebruikt wordt is nieuw en voor eenmalig gebruik bestemd, zodat infectierisico quasi onbestaande is.


Na het onderzoek:

Na het onderzoek dient u nog enkele uren in het ziekenhuis te blijven, liggend op de rechter zijde, met een drukverband op de plaats van de punctie. Gedurende die periode zal een verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk en pols  controleren om na te gaan of er een abnormale bloeding optreedt. Gedurende die eerste uren kan u soms wat pijn voelen op de plaats van de punctie of aan de rechter schouder (door prikkeling van de middenrifspier). Ook na ontslag uit het ziekenhuis mag u gedurende enkele dagen geen zware fysieke arbeid verrichten.


Deze tekst werd nagelezen door de dienst gastro-enterologie.


 

Dit artikel werd bijgewerkt op vrijdag 1 september 2017