09 364 81 11

Vlinderspreekuur

Als je roze wolk niet meer roze is...

Niets in het leven is meer ingrijpend dan wanneer begin en einde samenvallen. Wanneer het
gedroomde kind voor altijd een droom zal blijven. Verdriet een plek geven vraagt veel tijd en moed,
maar even goed een luisterend oor en gepaste begeleiding.

Wanneer aanstaande ouders geconfronteerd worden met dergelijk verlies staan de gynaecoloog en het vroedvrouwenteam van  het AZ Sint-Elisabeth Zottegem klaar om het  koppel te begeleiden bij de opname, tijdens  de bevalling en nadien. Een vroedvrouw  bespreekt wat er precies zal gebeuren, ze  luistert naar de wensen en stelt vragen waar  nodig. Alle begeleiding gebeurt met warme  aandacht en met respect voor het verdriet.
“We proberen met behulp van de vlindermand  troost te bieden,” vertelt vroedvrouw  Hannelore Waeles. “Dit is een mand met informatieve  boeken, kinderboeken, gedichten  en tekstjes voor vieringen, voorbeelden
van geboorte- en overlijdenskaartjes, … De  mand biedt troostende woorden van lotgenoten  en aanknopingspunten om in gesprek  te gaan met zorgverstrekkers.”

VLINDERSPREEKUUR
Ouders rouwen vaak in alle eenzaamheid. Ze  willen hun kind levend houden in hun herinnering  maar botsen daarbij vaak op een  muur van onbegrip. “We schenken een persoonlijke  troostdoos. Dit is een doos versierd
met kleurrijke vlinders en gevuld met troostende  items. Thuis kan de doos verder aangevuld  worden met eigen herinneringen.” licht Hannelore verder toe. “Als vroedvrouw/  rouw- en verliesconsulente sta ik tijdens
het vlinderspreekuur klaar voor ouders die  dit nodig achten. Meestal is dit kort na het overlijden wanneer het ongeloof nog het grootst is, maar dat kan even goed na enkele  weken of maanden zijn. Vaak zien we ook dat
bij een volgende zwangerschap het verdriet  opnieuw aan de oppervlakte komt.”

De duur van het verblijf in het ziekenhuis  kan variëren. Meestal gaat de keuze van de  ouders naar een kort verblijf van maar 1 of  2 dagen, maar uiteraard kan het ook langer.  Ook na thuiskomst wordt een consult bij
de vroedvrouw/rouw- en verliesconsulente  aangeboden en zelfs aangeraden. Meer info: vlinderspreekuur@sezz.be

Dienst materniteit werkt bij verlies van  een kind samen met ‘Boven de Wolken’. Dat is een vzw die professionele fotografen  op pad stuurt om foto’s te nemen van  overleden baby’s. De zwangerschapstermijn
speelt daarbij geen rol. Van elke  baby kunnen ze prachtige foto’s nemen  die achteraf een blijvende herinnering  zijn. Hun diensten zijn volledig gratis.
We werken daarnaast ook samen met de vzw 'Eleonoor'. Deze organisatie schenkt je dagelijkse kost, met liefde en troost als hoofdingrediënt, wanneer je leven onverwacht een andere wending neemt.


Dit artikel werd bijgewerkt op maandag 26 augustus 2019