09 364 81 11

Intensieve zorgen

Intensieve zorgen

Waar?

De intensieve zorgen afdeling bevindt zich op niveau o ( thv de liften voor de afdelingen  2 tot 4 E en F). De afdeling bestaat uit 9 afzonderlijke éénpersoonskamers. Deze kamers zijn functioneel gebouwd rond een centrale desk. Elke kamer beschikt over de modernste apparatuur, nodig om de patiënten optimaal te verzorgen volgens de meest recente richtlijnen in de geneeskunde.

Welke patiënten?

De kritisch zieke patiënten worden hier verzorgd. Dit kunnen zowel postoperatieve patiënten zijn als patiënten met internistische problemen. De zogenaamde ‘vitale parameters’ worden ‘intensief’ gevolgd: hartslag, bloeddruk, ademhaling en bewustzijn. Hiertoe dienen de vele kabeltjes en buisjes. Vitale orgaanfuncties ( zoals ademhaling en nierfunctie, … ) kunnen zo nodig tijdelijk ondersteund worden met de nodige apparatuur.
Cardiologisch kritisch zieke patiënten worden bij voorkeur verzorgd op de dienst medium care (cfr afdeling cardiologie) door de cardiologen.

Bezoek

Gezien we te maken hebben met kritisch zieke patiënten, die striktere opvolging en verzorging nodig hebben, worden strikte bezoekuren geregeld. De bezoekuren zijn de volgende: 

  • van 14.30 tot 15.30 uur
  • van 19.00 tot 19.30 uur.

Per patiënt mogen maximaal 3 personen tegelijk op bezoek komen.
Afwijkingen kunnen slechts bij uitzondering en na overleg met de hoofdverpleegkundige toegestaan worden.
Kinderen onder de 12 jaar worden niet toegestaan.

Inlichtingen

Voor informatie kan u steeds terecht bij de verpleegkundigen, of bij de behandelende arts.
U kan de afdeling intensieve zorgen ook steeds telefonisch bereiken op het volgend nummer:
 09/3648721
Medische inlichtingen worden echter niet via de telefoon gegeven.

Apparatuur op intensieve zorgen

Zoals hoger vermeld, worden de patiënt en vooral de bezoeker geconfronteerd met een overvloed aan monitors, apparatuur en kabeltjes die verbonden zijn met de patiënt. Hier zijn veelal verschillende getallen op af te lezen. Deze gegevens en machines worden door de verzorgenden gebruikt om de patiënt optimaal te behandelen.
Hieronder vindt u een uitleg over de meest gebruikte apparatuur op intensieve zorgen :


1. De monitor

De monitor toont ons voor elke patiënt de hartslag en het hartritme, de bloeddruk, de zuurstofsaturatie. In sommige gevallen worden ook intracraniële drukken en temperatuur op de monitor afgelezen. Deze gegevens kunnen slechts geïnterpreteerd worden in combinatie met de klinische gegevens en zijn bijgevolg individueel verschillend.

2. De arteriële lijn

Deze catheter wordt in een slagader geplaatst en dient om de bloeddruk op een continue manier te kunnen meten. De catheter kan in de lies (arteria femoralis) geplaatst worden of (meestal) in de pols  (arteria radialis). Via deze catheter kan ook gemakkelijk bloed afgenomen worden van de patiënt. Eénmaal geplaatst is de aanwezigheid van deze catheter niet pijnlijk.

3. Centrale lijn of diepe veneuze catheter

De centrale lijn wordt in een van de grote venen (aders) geplaatst en dit ofwel thv. de hals, het sleutelbeen of thv. de lies. Deze lijn dient om allerlei medicatie of voeding aan de patiënt toe te dienen. Zij kan ook gebruikt worden voor bepaalde metingen, zoals de inwendige vochtstatus. De centrale lijn wordt geplaatst onder lokale verdoving, hetgeen enkele venijnige prikjes veroorzaakt. Verder zorgt een centrale lijn hoogstens voor wat discomfort.

4. Urinemeter en de blaassonde

De blaassonde wordt via de urethra tot in de blaas opgeschoven en dient om urine spontaan te laten afvloeien. De urine wordt opgevangen in een opvangsysteem en kan zo nauwkeurig gemeten worden. Meestal hebben de patiënten hier geen last van. Soms irriteert deze sonde de patiënt en kan ze aanleiding geven tot continue drang tot urineren.

5. Intracraniële drukmeting of ICP

Na bepaalde chirurgie of trauma’s thv. de hersenen dient de druk in de hersenen nauwkeurig opgevolgd te worden. Hiervoor plaatst men (onder narcose) een catheter in de hersenen. Deze catheter bevindt zich ofwel in het hersenweefsel of in het hersenvocht. In bepaalde gevallen kan aldus ook hersenvocht gedraineerd worden.
De patiënten voelen deze catheter niet.

6. Cardiac output meting- PICCO

Om de hartfunctie na te gaan wordt de hartslag en de bloeddruk gemeten. In bepaalde gevallen (zoals een hartinfarct of ernstige infecties) is het ook nuttig om de hartdebieten te meten. Dit geeft aan welk bloedvolume per minuut door het hart wordt rondgepompt.
De PICCO berekent deze waarden via een weinig invasieve methode: enkel een arteriële lijn en een diepe veneuze catheter zijn hiervoor nodig.

7. Beademingstoestel

Het beademingstoestel dient om gedurende bepaalde tijd de ademhaling van een patiënt over te nemen. Redenen hiervoor kunnen zijn: longproblemen, hartproblemen, coma,… Het beademingstoestel kan de ademhaling volledig overnemen of gedeeltelijk. Het beademingstoestel blaast een zuurstof/lucht- mengsel in de longen van de patiënt. Dit gebeurt via een ‘endotracheale tube’ in de luchtpijp.
In vele gevallen wordt de patiënt hiervoor bepaalde tijd medicamenteus in slaap gehouden.
Het ontwennen van de beademing gebeurt meestal stapsgewijs en is niet tijdsgebonden. Een patiënt kan bijgevolg gedurende maanden (zelfs jaren) beademd worden. Recidiverende longontstekingen zijn dan niet te vermijden maar meestal wel behandelbaar. Bij dergelijke patiënten wordt evenwel overwogen om een tracheostomie te doen en een tracheacanule te plaatsen. Zo treedt er minder kans op om een tracheavernauwing en/of stembandproblemen te ontwikkelen.
Deze ingreep wordt door een chirurg uitgevoerd en gebeurt onder narcose. De chirurg maakt een insnede in de keel en maakt zo een opening tot in de luchtpijp. Een tracheostomie is perfect comfortabel voor de patiënt maar zorgt ervoor dat de stembanden niet kunnen gebruikt worden. Bijgevolg kan de patiënt niet praten zolang de canule aanwezig is.

8. Nierdialyse   

De nierdialyse kan de functie van de nieren overnemen wanneer de nieren falen.
Bijgevolg kan de nierdialyse niet alleen het overtollige vocht afdrijven, maar filtert ze ook het bloed van overtollige bestanddelen. Deze behandeling kan dus van levensbelang zijn. Dialyse kan op verschillende manieren gebeuren. Op intensieve zorgen wordt meestal de continue hemodialyse uitgevoerd. Zij is iets geschikter voor de onstabiele en kritisch zieke patiënt.
De nierspecialisten of nefrologen staan in voor de nierdialyse.


 

Dit artikel werd bijgewerkt op vrijdag 22 maart 2019