09 364 81 11
Behandelingen

Het conservatief of niet-chirurgische zorgpad steunt op drie grote pijlers:

1 Voedingsbegeleiding
2 Psychologische begeleiding
3 Bewegingsbegeleiding

1. Dieet- of voedingsbegeleiding
Tijdens één of meerdere consultaties met de diëtiste wordt vooreerst een diagnose gemaakt van je eventueel eetprobleem of eetstoornis: te veel, te vaak, te zoet, onregelmatig, emotioneel… waarna een behandelingsvoorstel wordt uitgewerkt, aangepast aan je eetproblemen.

2. Psychologische begeleiding
Tijdens meerdere gespreksessies wordt getracht je een inzicht te geven in eventuele gedragsproblemen die kunnen bijdragen tot je obesitas of overgewicht. Aan de hand hiervan wordt je een palet van verbeteringen en veranderingen aangereikt die je daadwerkelijk kunnen helpen om van de eetstoornis af te raken.

3. Bewegingsbegeleiding
Bewegen betekent calorieën verbruiken die anders worden opgestapeld en obesitas veroorzaken dus kan een aangepast bewegings- of fitnessprogramma een nuttig onderdeel zijn in de behandeling van de gewichtsproblematiek.
Samen met andere lotgenoten stap je in een groepsprogramma onder begeleiding van de fysiotherapeuten en kinesitherapeuten. Vooraleer het bewegingsprogramma te starten onderzoeken de artsen van de dienst fysische geneeskunde je grondig. Soms verwijzen ze je door naar de dienst hartziekten voor bijkomende testen.

Daarnaast is er het operatief of chirurgisch zorgpad.

Om op dit pad beroep te doen dien je te voldoen aan bepaalde voorwaarden met name dient het BMI minstens 40 of meer te zijn of 35 met één van volgende aandoeningen: diabetes, slaapapnee, behandelingsweerstandige hoge bloeddruk waarvoor je 3 of meer verschillende medicaties inneemt of na een vroegere ingreep voor obesitas die niet of slechts tijdelijk hielp of waarmee je ernstige problemen had (bv maagband).
Ook diabetes met een verhoogd BMI kan een indicatie zijn voor een operatieve ingreep.