09 364 81 11
Kliniek voor Obesitas en Metabole Chirurgie


De kliniek voor obesitas en metabole chirurgie van het AZ Sint-Elisabeth Zottegem wil het centrale aanspreekpunt zijn voor patiënten met overgewicht, obesitas en metabole of stofwisselingsziekten zoals diabetes.
Bij de eerste kennismaking, het zogenaamde intake gesprek, wordt u de kans geboden uw problematiek uitvoerig te bespreken met de obesitasspecialisten (Dr. Matthys en Dr. Vleeschouwers) waarna een medisch bilan wordt opgesteld en een behandelingszorgpad wordt voorgesteld rekening houdend met uw persoonlijke wensen.

Na de eventueel bijkomende onderzoeken bij de diëtiste, psychologe en andere arts-specialisten wordt het dossier voorgelegd en besproken in het multidisciplinair of interdisciplinair overleg en daarna wordt de behandeling geconcretiseerd (operatie, dieet- en gedragsaanpassingen, bewegingsprogramma, …).


Het multidisciplinair team bestaat uit:

ARTSEN

Obesitaschirurgen : Dr. Chris MatthysDr. Wouter Vleeschouwers
Gastro-enterologen: Dr. Anneleen De Both, Dr. Diederik DooremontDr. Sybille Van Lierde, Dr. Bart Van Overberghe

PARAMEDISCH TEAM

Obesitas coördinator : Mevr. Mia Vermassen
Dienst klinische psychologie : Mevr. Karen de Vuyst
Dienst dieet en voeding : Mevr. Ann Campens, Mevr. Veerle Van Gyseghem en Mevr. Kimberly De Proft

Consultaties gebeuren steeds na afspraak met de coördinator Mevr. Mia Vermassen op het nummer 09 364 89 28 of via email : komc@sezz.be

Bijkomende informatie kan worden bekomen op de website www.minigastricbypass.be

Of in de folder

 

Wat is obesitas ?

Obesitas is een ernstige vorm van overgewicht die gepaard gaat met een verhoogd risico op andere aandoeningen (“co-morbiditeiten”) zoals diabetes, verhoogde bloeddruk, hart- en vaatziekten, slaapapnee, gewrichtsproblemen, psychische problemen en andere. Men spreekt van obesitas als je een BMI hebt van 30 of meer.


BMI

BMI staat voor Body Mass Index of lichaamsmassaindex en wordt uitgedrukt in kg/m2.

Deze waarde wordt bekomen door het  lichaamsgewicht in kg te delen door het kwadraat van je lengte in meter.
Bv je bent 1.50m en je weegt 100kg
     dan is het BMI      100/(1,5x1,5) = 44,4 kg/m2

Bereken uw BMI


BUIKOMTREK

Ook de buikomtrek of WAIST is een goede indicator van de ernst van je obesitasprobleem. Een toegenomen hoeveelheid buikvet of visceraal vet betekent een verhoogd risico op hart en vaatziekten.

Je meet de buikomtrek op het middelpunt tussen de onderste rib en de bekkenkam (dit is iets boven de navel) bij normale in- en uitademing.

Bij de vrouw is deze waarde best minder dan 80cm en bij de man minder dan  94cm.