09 364 81 11
Obesitas chirurgie

Hierbij geven we u een overzicht  van de mogelijke technieken die toegepast worden bij Obesitaschirurgie of Bariatrische chirurgie (opmerking; BARI staat voor gewicht, overgewicht)

1. De maagband of maagring of gastric banding
Hierbij wordt via een kijkoperatie een aanpasbare silicone ring rond de top van de maag aangebracht. De ring is via een slangetje verbonden met een onderhuids vulreservoir (“de poort”) waarbij door een injectie van steriel water in het reservoir de band kan worden aangespannen.

De maagbandoperatie is een restrictieve of voedselinnamebeperkende ingreep die inwerkt op het verzadigingsgevoel van de maag, m.a.w. het doel is na inname van een kleine hoeveelheid voedsel een vroegtijdig gevoel van verzadiging of “volle maag” te bekomen.
De maagband blijft ondanks zijn sterk verminderde populariteit een waardevol instrument in de behandeling voor obesitas.

Ons devies is en blijft: “het is de simpelste en veiligste oplossing maar de moeilijkste om mee te leven en voldoende gewicht te verliezen”.

De maagband

 

2. De sleeve gastrectomie of buisvormige maagverkleining
Door middel van een kijkoperatie wordt 2/3 van de maag verwijderd zodanig dat nog een smalle buis overblijft.
Deze ingreep werkt eveneens door verminderde voedselinname en is dus ook een restrictieve procedure. Toch spelen ook hormonale en andere mecanismen een rol in het gewichtsvelies.
De sleeve operatie is vanzelfsprekend niet omkeerbaar (een groot deel van de maag is weggenomen) maar biedt anderzijds een behoorlijke levenskwaliteit en een zeer goed gewichtsverlies.

 

De Sleeve

3. De gastric bypass of maagoverbrugging
Deze operatie wordt eveneens via een aantal kleine gaatjes uitgevoerd (laparoscopie of kijkoperatie) en hierbij wordt een kleine maag gevormd die rechtstreeks wordt vebonden met de dundarm zodanig dat het voedsel de oorspronkelijke grote maag en het eerste deel van de dunne darmen overbrugt of “by-passed”.
Er bestaan meerdere types van deze operatie naar gelang de grootte van het maagzakje en naargelang de verbinding met de dundarm.

3.1. De Omega Loop Gastric Bypass of mini-bypass
Bij deze operatie wordt een kleine maag van ongeveer 15 tot 20cm lengte gemaakt en wordt deze rechtstreeks met de dundarm verbonden zonder deze laatste te onderbreken, daardoor krijgt de verbinding de vorm of het aspect van de griekse letter Omega, vandaar de naam. Men hoeft dus slechts één verbinding te maken en op deze manier overbrugt met 1,5 tot 2 meter (soms meer naargelang het overgewicht en eventueel vroegere operatie).
Deze ingreep is hoofdzakelijk malabsorptief, dit wil zeggen het gewichtsverlies is hoofdzakelijk te wijten aan de verminderde opname van voedingsstoffen en calorieën.
Derhalve kunnen tekorten aan voedingsstoffen optreden zoals vitamines en mineralen die supplementair na de ingreep dienen te worden ingenomen.
Deze ingreep is eenvoudiger en minder risicovol dan de “standaard” gastric bypass. Ook het gewichtsverlies en het effect op diabetes zijn beter.

  De mini-bypass

 

3.2 De standaard Gastric bypass of ROUX-en Y-bypass
Hierbij is de maagstomp kleiner dan bij de Omega Loop bypass: 5 tot 10cm en de darm wordt hierbij doorgesneden en het deel dat de verteringssappen bevat wordt op een afstand van de kleine maag terug aan de darm verbonden.
Deze procedure is hoofdzakelijk restrictief en berust dus op een verminderde inname van voedsel, de reden waarom de maagstomp zo klein mogelijk wordt gemaakt.
Er is tevens in zekere mate een malabsorptie of opname verminderend effect maar de beperking van de voedselinname is de hoofdzaak.
De beide type van gastric bypass zorgen voor een goed gewichtsverlies en voldoende levenskwaliteit maar na een aantal jaren ziet men vooral bij de standaard bypass een toename van het gewicht wat kan leiden tot het verrichten van bijkomende ingrepen.
Omwille van de eenvoud en de resultaten en beperkte risico’s gaat onze voorkeur uit naar de Omega Loop gastric bypass.

 

De Bypass

 

3.3 De distale gastric bypass
Hierbij wordt meer lengte van de dundarm overbrugd wat leidt tot meer malabsorptie maar met het risico op ondervoeding, ondergewicht en ernstige voedingstekorten.
Aangewezen wordt dat zeker 2 tot 2,5m van de dundarm voor de verbetering en opname dient behouden te worden om deze problemen niet te laten ontsporen.
Deze ingreep is enkel in specifieke gevallen aangewezen en is zeker geen standaard of routine operatie.

4. Redo-repair of conversie operatie
Steeds vaker bieden patiënten zich aan met problemen van gewichtstoename na vroegere ingrepen (band, sleeve en bypass) of problemen van digestieve aard (constant braken, blijvend probleem van voedselinname, zuuroprispingen en branderigheid, maagzweren…) of mechanische aard (ingroei van maagband, lek, loskomen van de leiding…).
In dit geval wordt de situatie eerst grondig geëvalueerd met technische onderzoeken, dieet advies en psychologisch nazicht en kan het nodig zijn de vroegere ingreep te wijzigen: van band naar bypass, van sleeve naar bypass, ring rond sleeve of bypass, aanpassen van de overbrugging.

5. Follow-up of nazorg
De ingreep zelf is slechts een onderdeel van het zorgpad en de behandeling van het obesitasprobleem. Het voortraject en de nazorg zijn zeker even, zo niet nog meer belangrijk. Daarom wordt u op geregelde tijdstippen voor een consultatie uitgenodigd om uw evolutie te volgen en eventuele problemen adekwaat te kunnen behandelen.
In de regel blijft u ongeveer 2 jaar in het traject maar het staat u steeds vrij om zelf een afspraak te maken.