09 364 81 11

Klinische Genetica

Het ziekenhuis biedt een raadpleging medische genetica aan. Hiervoor werkt het ziekenhuis samen met het Centrum Medische Genetica (o.l.v. prof. Dr. A. De Paepe) van het Universitair Ziekenhuis Gent. De raadplegingen worden verzorgd door dr. Fransiska Malfait, staflid van het centrum.

Met dit initiatief willen we tegemoetkomen aan de toenemende vraag voor genetische raadplegingen in de regio. De ervaring leert dat voor vele families met genetische vragen of problemen dergelijke regionale raadplegingen een drempelverlagend effect hebben.

Deze raadplegingen klinische genetica gaan maandelijks (tweede woensdag van de maand) door in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth te Zottegem.

Afspraken kunnen gemaakt worden op het nummer (09) 364 89 99.