09 364 81 11

verwijderen van keelamandelen

Onderstaande informatie is specifiek samengesteld om de postoperatieve zorgen, die bij kinderen noodzakelijk zijn na het verwijderen van de neusamandelen, zo vlot mogelijk te laten verlopen.

U vindt richtlijnen om de zorgen die na de ingreep in het ziekenhuis reeds gestart zijn, thuis zo goed mogelijk verder te kunnen zetten. Wanneer u na het doornemen van deze informatie nog vragen heeft, aarzel dan niet om de arts of de dienst pediatrie te contacteren.


Welke verzorging heeft mijn kind nodig?

Herstel
Na het verwijderen van de keelamandelen is er geen specifieke verzorging meer nodig. Het is wel aan gewezen dat uw kind gedurende een aantal dagen thuis rustig kan herstellen van de ingreep, dit om nabloeden, infecties en andere complicaties te voorkomen.
Voldoende pijnstilling is een absolute noodzaak om het genezingsproces te bevorderen. 
Indien koortsvrij, mag uw kind buitenkomen zo het weer gunstig is.  Grote fysieke inspanningen en felle zon zijn tot een tiental dagen na operatie te vermijden.  Reizen kort na de ingreep wordt afgeraden.

Welke verzorging heeft mijn kind nodig?
Na wegname van amandelen blijft slikken soms ook praten meerdere dagen pijnlijk.  Oorpijn komt na de operatie regelmatig voor en is normaal.  De dag van de ingreep en ’s anderendaags kan matige temperatuursverhoging optreden.

Pijn- en koortsbestrijding
Regelmatig slikken en inname van vaste voeding zijn belangrijk voor het genezingsproces.   Daarom moet er na de ingreep voldoende pijnstilling gegeven worden. 
Paracetamol ® en Ibuprofen ® zijn voorhanden onder de vorm van zetpillen en siroop.
Er mag een combinatie gemaakt worden tussen de 2 soorten medicatie. De enige voorwaarde is dat het aantal dosissen per dag gerespecteerd wordt en er voldoende tijd tussen 2 dezelfde producten wordt gelaten
Vaak is pijnstilling meerdere dagen nodig, tot ongeveer een week.
Gelieve geen Acetylsalicylzuur-houdende preparaten (Aspirine ® ) te geven omwille van het gevaar van nabloeding.


De voeding postoperatief

De voeding op de dag van de ingreep
Uw kind heeft in het ziekenhuis reeds wat gedronken en gegeten. Thuis kan u, indien uw kind zin heeft, hem verder met mate frisse dranken geven, yoghurt of ijscrème.

De voeding de dagen  na de ingreep
De dag na de ingreep mag uw kind alles eten wat niet te warm of te hard is, bv. soep, puree, gehakt, spaghetti. Indien het nog niet lukt vast voedsel in te nemen kan men zich de eerste dag nog beperken tot vloeibare voeding, met aandacht voor voldoende vochtinname.

Vanaf de 2de dag na de ingreep is inname van vast voedsel noodzakelijk


Wat is belangrijk voor mama of papa?

Braken
Het is mogelijk dat uw kind op de dag van de amandelwegname oud, donker bruin bloed braakt. Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken.

Koorts
Het is mogelijk dat uw kind op de avond van de ingreep of de dag na de ingreep matige koorts heeft. Indien dit het geval is mag er een koortswerend middel toegediend worden. Hierbij is het niet aangewezen acetylsalicylzuur- preparaten (Aspirine®) toe te dienen omdat dit een gevaar vormt voor nabloedingen. Indien het kind koortsvrij is en het weer gunstig is, mag het kind buitenkomen. Grote fysieke inspanningen en felle zon de eerste 10 dagen zijn na de ingreep beter te vermijden.


Wanneer moet de arts gecontacteerd worden?

Nabloeding   
Tot enkele uren na de operatie kan uw kind wat donker bloed opbraken. De stoelgang kan tijdelijk wat zwart zien. 

Indien uw kind thuis blijft braken, duidelijk rood bloed verliest uit de neus of rood bloed braakt, is het belangrijk contact op te nemen met de behandelende arts.  Dit kan via de raadpleging NKO 09/364.84.62 of via Spoedopname 09/364.85.55
Wanneer er duidelijk problemen zijn, komt U beter meteen naar de spoedopname.

Infectie
Wanneer uw kind tot 3 dagen na de ingreep terug koorts heeft is er mogelijks een infectie opgetreden. Dan is het goed om uw arts te contacteren.


Op controle bij de arts

De behandelende arts komt uw kind voor ontslag nog bezoeken op de kamer.  Hij/ zij heeft dan gekeken of alles in orde was. Een controleonderzoek na 1 week is aangewezen, Dit kan bij uw NKO-arts , bij de huisarts of bij uw kinderarts.


Dit artikel werd bijgewerkt op vrijdag 29 juni 2018