09 364 81 11

verwijderen van neusamandelen

Onderstaande informatie is specifiek samengesteld om de postoperatieve zorgen, die bij kinderen noodzakelijk zijn na het verwijderen van de neusamandelen, zo vlot mogelijk te laten verlopen.

U vindt richtlijnen om de zorgen die na de ingreep in het ziekenhuis reeds gestart zijn, thuis zo goed mogelijk verder te kunnen zetten. Wanneer u na het doornemen van deze informatie nog vragen heeft, aarzel dan niet om de arts of de dienst pediatrie te contacteren.


Welke verzorging heeft mijn kind nodig?


Herstel
Na het verwijderen van de neusamandelen is er geen specifieke verzorging meer nodig. Het is wel aan gewezen dat uw kind gedurende 2 à 3 dagen thuis rustig kan herstellen van de ingreep, dit om nabloeden, infecties en andere complicaties te voorkomen.
Indien koortsvrij, mag uw kind buitenkomen zo het weer gunstig is.  Grote fysieke inspanningen en felle zon zijn tot een tiental dagen na operatie te vermijden.  Reizen kort na de ingreep wordt afgeraden.


Voeding
Uw kind heeft in het ziekenhuis reeds iets gedronken en gegeten. Na thuiskomst mag U uw kind met mate lichte voeding geven.  Vanaf ’s anderendaags zijn er geen beperkingen meer.


Wat is belangrijk voor mama of papa?

Wij verwachten na de ingreep lichte pijn en eventuele lichte temperatuursverhoging de dag van de ingreep en eventueel ook nog de dag nadien.


Koorts
Het is mogelijk dat uw kind na de ingreep koorts heeft. Dit is normaal. In deze situatie mag er koortswerende medicatie toegediend worden.  U kan hiervoor Paracetamol® of Ibuprofen® geven.  Dit bestaat onder de vorm van zetpillen en siroop.  Gelieve geen Acetylsalicylzuur-houdende preparaten te geven (Bv. Aspirine ®), omwille van het gevaar van nabloeden.


Braken 
Het is mogelijk dat uw kind op de dag van de ingreep of de dag erna nog eens moet braken. Hierbij moet u aandacht besteden aan de kleur. Het is normaal dat de kleur donker bruin is.  Dit wijst op oud, gestold bloed.

Pijn
Zoals eerder gezegd maakt U beter geen gebruik van Acetylsalicylzuur-houdende medicatie bv. Aspirine ®, maar kiest U voor Paracetamol of Ibuprofen.  Er mag een combinatie gemaakt worden van de 2 soorten medicatie. Op voorwaarde dat de dosis van elk medicament voor het gewicht van uw kind gerespecteerd wordt en er voldoende tijd tussen 2 dezelfde producten wordt gelaten.


Wanneer moet de arts gecontacteerd worden?


Nabloeding   
Tot enkele uren na de operatie kan uw kind wat donker bloed opbraken. De stoelgang kan tijdelijk wat zwart zien.  Indien uw kind thuis blijft braken, duidelijk rood bloed verliest uit de neus of rood bloed braakt, is het belangrijk contact op te nemen met de behandelende arts.  Dit kan via de raadpleging NKO 09/364.84.62 of via Spoedopname 09/364.85.55
Wanneer er duidelijk problemen zijn, komt U beter meteen naar de spoedopname.


Infectie
Wanneer uw kind tot 3 dagen na de ingreep terug koorts heeft is er mogelijks een infectie opgetreden. Dan is het goed om uw arts te contacteren.


Op controle bij de arts

De behandelende arts komt uw kind voor ontslag nog bezoeken op de kamer.  Hij/ zij heeft dan gekeken of alles in orde was. Een controleonderzoek na 1 week is aangewezen, Dit kan bij uw NKO-arts , bij de huisarts of bij Uw kinderarts.


Deze informatie werd nagelezen door de dienst neus-, keel- en oorziekten.


Dit artikel werd bijgewerkt op vrijdag 29 juni 2018