09 364 81 11

onderzoeken

Bij een onderzoek op onze dienst maken we gebruik van kleine hoeveelheden radioactieve producten of “tracers” om verschillende processen in het lichaam in beeld te brengen. Het gaat hierbij om zeer kleine en onschadelijke dosissen radioactiviteit, die enerzijds snel vervallen en anderzijds ook snel via natuurlijke weg worden uitgescheiden. De dosis die een patiënt oploopt tijdens een dergelijk onderzoek is vergelijkbaar met de dosissen die worden opgelopen bij klassieke radiologische onderzoeken. In het geval van zwangerschap en borstvoeding dient dit wel door de patiënt te worden gemeld, aangezien op dat moment straling best kan vermeden worden of extra maatregelen dienen genomen te worden.


Het product wordt in de meeste gevallen ingespoten in een bloedvat in de arm of het been. Op dat moment zal de tracer zich verspreiden via de bloedbaan naar het orgaan dat we beter in beeld willen brengen. Afhankelijk van de snelheid van dit proces zal uw scan onmiddellijk kunnen plaatsvinden of zal u na enkele uren moeten terugkomen.


Enkele veel gestelde vragen:

Hoelang blijft de radioactiviteit in mijn lichaam? In de meeste gevallen neemt de radioactiviteit snel af, met een halfwaardetijd van 2 tot 6 uur. In zeldzame gevallen duurt de halveringstijd langer, maar de toegediende activiteit is veel lager.


Moet ik na het onderzoek bijzondere voorzorgen nemen? Kan ik normale activiteiten uitvoeren, gaan werken? Het wordt aangeraden veel water te drinken, want de meeste radiofarmaca worden doorgaans langs de urinewegen verwijderd. Behalve in specifieke (medische) gevallen zijn er geen bijzondere voorzorgen te nemen. De normale activiteiten, met inbegrip van de beroepsactiviteiten kunnen meteen hervat worden, behalve die waaronder de zorg voor kleine kinderen of zwangere vrouwen valt (termijn van 12 uur).


Moet ik vrezen voor bijwerkingen, een allergie? Dit komt zeer zelden voor. Er is geen allergie voor jodium bekend in de nucleaire geneeskunde, omdat de hoeveelheid heel  klein is. Er is niets beduidends te vrezen.


Ik ben (mogelijk) zwanger: mag het onderzoek plaatsvinden? Een isotopenonderzoek mag tijdens de zwangerschap plaatsvinden als het voordeel opweegt tegenover het risico voor de foetus. De verhouding voordeel-nadeel wordt besproken met de geneesheer-specialist. Als er twijfel bestaat over een niet gekende zwangerschap, is het beter een zwangerschapstest uit te voeren en met kennis van zaken een beslissing te nemen. Als het onderzoek niet dringend is (bv. onderzoek van de schildklierziekte), is het steeds beter om de 10-dagenregel toe te passen, namelijk het onderzoek 10 dagen na de volgende ongesteldheid uit te voeren.


Ik geef borstvoeding: zijn er voorzorgen die ik moet treffen na het onderzoek? In de meeste gevallen mag de borstvoeding voortgezet worden, als de volgende regel wordt nageleefd: borstvoeden net voor de inspuiting en vervolgens 6 uur nadien. Deze periode kan echter variëren afhankelijk van het ingespoten product. Informeer ernaar bij de nucleair geneeskundige.


Mag ik na dit onderzoek in verwachting raken? Na een diagnostisch nucleair geneeskundig onderzoek wordt er geen interval aanbevolen voor een toekomstige zwangerschap. Bovendien wordt de vruchtbaarheid in geen enkel geval aangetast.


Moet ik nuchter zijn voor dit onderzoek, bepaalde geneesmiddelen vermijden? Meestal moet de patiënt niet nuchter zijn, behalve voor de meeste onderzoeken van het spijsverteringskanaal. Alle voorbereidende maatregelen staan op de achterzijde van het aanvraagformulier voor nucleaire geneeskunde. Als het niet is aangewezen nuchter te zijn, is het nutteloos om het toch te zijn, want dit kan de hydratatie negatief beïnvloeden. Doorgaans mag het nemen van de gewoonlijke geneesmiddelen voortgezet worden.


Mag ik het openbaar vervoer nemen om mij naar het ziekenhuis te begeven? Ja, er is geen probleem.