09 364 81 11

Glaucoom "druk op de ogen"

Glaucoom

 

Wat is glaucoom?

Glaucoom is de naam van een groep ziekten die wordt gekenmerkt door een combinatie van:
- te hoge oogdruk
- schade aan de oogzenuw
- gezichtsvelduitval

Glaucoom is meestal pijnloos en gezichtsscherpte blijft gedurende lange tijd bewaard. De aantasting van het gezichtsveld wordt maar laattijdig opgemerkt wanneer ruim 70% van de oogzenuw onherroepelijk afgestorven is.

In België heeft 2% van de mensen ouder dan 40 jaar glaucoom.
Indien men niet regelmatig een oogonderzoek laat uitvoeren zal de aandoening dus pas in een laat stadium tot uiting komen. Wereldwijd is glaucoom een van de belangrijke oorzaken van blindheid.

Vroegtijdige opsporing en behandeling van glaucoom dragen ertoe bij het gezichtvermogen te bewaren. Het is dan ook aangeraden regelmatig een oogarts te raadplegen. Een raadpleging om de 2 jaar vanaf de leeftijd van 40 jaar en een jaarlijkse raadpleging vanaf de leeftijd van 65 jaar is de beste manier om het gezichtsvermogen te bewaren.
Indien u zelf onder behandeling bent voor glaucoom, verwittig dan uw familieleden daar zij familiaal een verhoogd risico hebben.

 

Behandeling

De behandeling is gericht op het verlagen van de oogdruk om verdere schade aan de oogzenuw te voorkomen. De behandeling geneest de ziekte niet maar heeft als doel de ziekte te stabiliseren.
Dit kan op verschillende manieren:

1. Glaucoommedicatie
Glaucoommedicatie wordt meestal gegeven in de vorm van oogdruppels. Incidenteel in de vorm van tabletten.
Oogdruppels komen voor in verschillende sterktes en combinaties. Welke oogdruppel voor u geschikt is, is afhankelijk van de ernst van aantasting van de oogzenuw en uw algemene gezondheidstoestand. Hoe u het best oogdruppels kan toedienen leest u in de folder Oogdruppelen.

2. Lasertherapie
Door middel van lasertherapie wordt de afvoer of de circulatie van het inwendige oogvocht verbeterd. Deze behandeling vindt ambulant plaats op de raadpleging.

3. Chirurgie
Een ingreep om de oogdruk te verlagen (trabeculectomie of implantatie van een filter) wordt overwogen indien er onvoldoende drukdaling wordt bekomen ondanks maximale behandeling met glaucoommedicatie of laser. Dit om achteruitgang van het zicht en eventuele blindheid te voorkomen.

Deze tekst werd nagelezen door het team oftalmologie.

Dit artikel werd bijgewerkt op vrijdag 1 januari 2016