09 364 81 11

Pediatrie

Volledig ingerichte kamer op de dienst pediatrie

De kinderartsen verzorgen kinderen van elke leeftijd: pasgeborenen, zuigelingen, peuters, kleuters en tieners. Ze zijn verantwoordelijk voor de totale zorg van uw kind en doen hiervoor, indien nodig, beroep op specialisten van andere disciplines, kinderverpleegkundigen, spelbegeleidsters en paramedici. Dit zijn, afhankelijk van het probleem bij uw kind, kinderpsychologen, kinesisten, logopedisten, diëtisten en de sociale dienst. U kan dus met uw kind op elke leeftijd en met elk probleem terecht bij uw kinderarts.

De kinderartsen werken samen in 1 associatie. Dit houdt in dat u uiteraard nog steeds zelf uw kinderarts kiest, maar dat bij afwezigheid van uw arts, u gemakkelijk terecht kan bij een van de andere artsen: via het centraal medisch dossier beschikken alle artsen over de belangrijkste medische informatie van uw kind. Voor de continuïteit van de zorg tijdens het weekend is er daarnaast op maandag en vrijdag een uitgebreide overdracht tussen de artsen onderling tijdens de zaalronde.

Elke kinderarts zorgt in de eerste plaats voor een algemene en globale aanpak van uw zieke zoon of dochter. Verder onderhouden de kinderartsen, voor het optimaliseren van de zorg voor uw kind, een goede relatie met de huisartsen en de kinderartsen werkzaam in de universitaire ziekenhuizen. Uw huisarts krijgt een verslag als uw kind werd opgenomen zodat hij verder betrokken blijft en uw kind eventueel verder kan opvolgen. Bij complexe medische problemen kan uw kind verder worden verwezen naar een universitaire kinderafdeling voor specifieke onderzoeken of behandelingen. Dit is heel specifiek het geval wanneer uw kind intensieve zorgen nodig heeft. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de afdeling intensieve zorgen voor kinderen van het UZ Gent.

De kinderarts heeft een veelzijdige, boeiende taak en wordt betrokken in de zorg van het kind waar ook in het ziekenhuis. U ziet de kinderarts dan ook op de raadpleging, de kinderafdeling, de materniteit, het verloskwartier en de spoedopname.

Wilt u meer weten over de kinderafdeling van het AZ Sint-Elisabeth Zottegem, bezoek dan onze de pagina van de dienst pediatrie.