09 364 81 11

Pasgeborenen

Couveuse voor de pasgeborenen

Couveuse voor de pasgeborenen

De kinderarts is een belangrijke schakel in de zorg voor uw pasgeborene in het verloskwartier en op de materniteit. Dit doen zij in samenwerking met gynaecologen en vroedvrouwen.

 

Bij een gecompliceerde bevalling, zoals een keizersnede, is de kinderarts steeds aanwezig en zorgt voor de eerste opvang van uw baby.

Indien uw baby te vroeg geboren werd of specifieke zorgen nodig heeft, is een opname op de dienst neonatologie soms noodzakelijk. De artsen en verpleegkundigen kunnen uw kindje daar van nabij opvolgen. De ouders zijn uiteraard steeds welkom bij hun pasgeborene en worden door de kinderverpleegkundige nauw betrokken bij de dagelijkse zorg.

Voor baby’s die intensieve zorgen nodig hebben, is er een samenwerkingsverband met de dienst intensieve zorgen aan pasgeborenen van het UZ Gent.

 

Verder komt de kinderarts van wacht dagelijks langs op de materniteit, ook in het weekend. Uw baby wordt na de geboorte en vóór u naar huis gaat, uitgebreid onderzocht door de arts. Bij vragen of problemen tussendoor kan u steeds bij de kinderarts terecht.