09 364 81 11

Raadpleging

Op de raadpleging kindergeneeskunde kan u terecht met alle medische vragen of problemen in verband met uw kind.

Eenmaal per maand vindt er een raadpleging genetica plaats waar de geneticus, Prof. B. Loeys, verbonden aan het UZ Gent, ter beschikking staat voor problemen in verband met erfelijke aandoeningen.

Raadplegingen gebeuren thuis of in het ziekenhuis en steeds na afspraak.