09 364 81 11

Pijnkliniek

Sinds 1 juli 2013 is het AZ Sint Elisabeth erkend door het FOD Volksgezondheid als Multidisciplinair Centrum voor behandeling van Chronische Pijn.
De opdracht ligt in de diagnose en behandeling van patiënten met chronische of subacute pijn via een bio-psycho-sociale aanpak; deze behandeling gebeurt multidisciplinair.

Verdere informatie betreffende de behandelingen uitgevoerd door de dienst Pijnkliniek van het AZ Sint-Elisabeth Zottegem vindt u op deze site.