09 364 81 11

Chronische en subacute pijn

De ervaring leert dat hoe langer pijn bestaat, hoe groter de gevolgen ervan kunnen zijn voor uw manier van leven. Deze gevolgen op zich kunnen de pijn weer op een nadelige wijze beïnvloeden. Er ontstaat als het ware een vicieuze cirkel. Het is dus belangrijk dat we naar alle factoren kijken die een rol kunnen spelen bij chronische pijn. Zowel lichamelijke als psychosociale oorzaken en gevolgen die samenhangen met de pijn worden dus onderzocht. Daarom worden chronische pijnproblemen best in een multidisciplinair pijnteam besproken en behandeld.


Elke behandeling gebeurt steeds na overleg met u, en na het geven van meer specifieke informatie, meestal ook schriftelijk.


Het Multidisciplinair Pijncentrum is opgebouwd uit een kernteam met daarnaast verschillende specialisten die geconsulteerd worden in functie van het probleem. 
Evaluatie en intake worden uitgevoerd door pijnarts (anesthesist-algoloog), de fysisch geneesheer, de psycholoog, de verpleegkundig pijnspecialist, de kinesitherapeut (bewegingsonderzoek), de ergotherapeut (functioneel advies) en de sociaal assistent. 

 
In functie van het ziektebeeld kan de neuroloog, de neurochirurg, de reumatoloog en/of de psychiater geconsulteerd worden of kan advies ingewonnen worden bij een andere specialisatie (interne, chirurgie, …).


Op een overlegvergadering met de leden van het multidisciplinair pijnteam bespreekt het team de verschillende mogelijkheden van behandeling voor uw pijnbeeld.
Het multidisciplinair pijncentrum (MPC) richt zich hierbij uitsluitend op de behandeling van chronische en subacute pijn.


De behandeling van acute pijn gebeurt door andere disciplines in het ziekenhuis. We spreken van chronische pijn als de pijn na 3 maanden behandeling nog steeds aanwezig is. Subacute pijn is de pijn die, ondanks behandeling, langer dan 6 weken aanhoudt.

Verdere informatie betreffende de behandelingen uitgevoerd door de dienst Pijnkliniek van het AZ Sint-Elisabeth Zottegem vindt u op deze site.