09 364 81 11

Kinderpsychiatrie

Afhankelijk van de hulpvraag (angsten, depressie, zindelijkheidsproblemen, tekort aan sociale vaardigheden, pesterijen, gebrekkig zelfvertrouwen, gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, autisme...) wordt getracht het algemeen functioneren van het kind of de jongere te optimaliseren dmv. spel- en/of gesprekstherapie.
Ook ouders en eventuele andere instanties (school, CLB, hulpverleners, (huis)artsen,...) worden betrokken in het gehele proces.


Dit artikel werd bijgewerkt op vrijdag 29 maart 2019