09 364 81 11

Klinische psychologie

Klinische psychologie en crisisopvang

Mevr. Ann DE BRABANDER      (09)364 84 60
Dhr. Luc PAELINCK                   (09)364 84 50
Mevr. Patricia CACKEBEKE       (09)364 85 58

Multi functionele ruimte PAAZ

Multi functionele ruimte PAAZ

 

1. Residentiële therapie


Afhankelijk van de hulpvraag wordt getracht het algemeen functioneren van de patiënt d.m.v. regelmatige contacten en psychotherapeutische interventies te optimaliseren, gericht op een reïntegratie in de samenleving. Indien aangewezen voorzien we een doorverwijzing naar een meer aangepaste therapeutische setting. In de contacten wordt zowel de patiënt als de anderen (bv. ouders, partner, kinderen, andere belangrijke familieleden, vrienden....) betrokken
 
 
 
2. Ambulante therapie


Naast de intramurale begeleiding van patiënten bestaat tevens de mogelijkheid voor een ambulante therapie. Dit is enerzijds mogelijk binnen het kader van een intensieve nazorg (na opname) in het ziekenhuis. Daarnaast kunnen ambulante patiënten zich aanmelden d.m.v. een telefonisch contact of via de huisarts, psychiater...

Patiënten kunnen ook door de huisarts of specialist verwezen worden voor een uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek (o.a. voor een intelligentie-, dementie-, persoonlijkheids- of een neuropsychologisch functieonderzoek).