09 364 81 11

Klinische psychologie

Klinische psychologie en crisisopvang

Mevr. Ann DE BRABANDER09 364 84 60
Mevr. Karen DE VUYST09 364 89 11
Mevr. Patricia CACKEBEKE09 364 85 58

Multifunctionele ruimte PAAZ

 

  1. Residentiële therapie

Afhankelijk van de hulpvraag wordt getracht het algemeen functioneren van de patiënt d.m.v. regelmatige contacten en psychotherapeutische interventies te optimaliseren, gericht op een reïntegratie in de samenleving. Indien aangewezen voorzien we een doorverwijzing naar een meer aangepaste therapeutische setting. In de contacten wordt zowel de patiënt als de anderen (bv. ouders, partner, kinderen, andere belangrijke familieleden, vrienden, ...) betrokken.


  1. Ambulante therapie

Naast de intramurale begeleiding van patiënten bestaat tevens de mogelijkheid voor een ambulante therapie. Dit is enerzijds mogelijk binnen het kader van een intensieve nazorg (na opname) in het ziekenhuis. Daarnaast kunnen ambulante patiënten zich aanmelden d.m.v. een telefonisch contact of via de huisarts, psychiater, ...

Patiënten kunnen ook door de huisarts of specialist doorverwezen worden voor een uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek (o.a. voor een intelligentie-, dementie-, persoonlijkheids- of een neuropsychologisch functieonderzoek).