09 364 81 11

Folders

Richtlijnen radiologische onderzoeken

Deze richtlijnen kunnen afgedrukt worden en meegegeven worden aan de patiënt.

Vragenlijst NMR-onderzoek

In het onderzoekslokaal is er een sterk magnetisch veld. Om uw onderzoek in alle veiligheid te laten verlopen wordt u gevraagd deze vragenlijst in te vullen.