09 364 81 11

NMR onderzoek

Uw arts heeft een NMR (Nucleaire Magnetische Resonantie) onderzoek aangevraagd. Een NMR scan maakt gebruik van een sterk magnetisch veld en radiogolven om gedetailleerde beelden in het lichaam te maken. In tegenstelling tot een CT scan (Computertomografie), maakt een NMR scan geen gebruik van röntgenstralen. In deze brochure staat beschreven wat een NMR onderzoek precies inhoudt en welke voorbereidingen u moet treffen alvorens het onderzoekslokaal te betreden. Indien u nog bijkomende vragen zou hebben, aarzel niet om deze te stellen aan de verpleegkundigen of de radioloog.

 

Hoe kan ik een afspraak maken?


Onderzoeken gebeuren enkel op afspraak. Afspraken kunnen gemaakt worden op de dienst radiologie (Afdeling NMR Tel: 09/3648747 ). De datum en het tijdstip waarop het onderzoek zal doorgaan, zal u medegedeeld worden. Wij vragen u op de dag van het onderzoek  tijdig aan te melden (20 minuten voor aanvang van het onderzoek) op het secretariaat van de dienst radiologie. Na inschrijving, ontvangt u een vragenlijst die u dient in te vullen en te overhandigen aan de verpleegkundige alvorens u het onderzoekslokaal mag betreden.
Indien u de gemaakte afspraak echter niet kan nakomen, gelieve de dienst radiologie (Afdeling NMR Tel: 09/3648747 ) zo snel mogelijk op de hoogte te brengen zodat een andere patiënt in uw plaats kan komen.

 

Veiligheidsvoorschriften?

In het onderzoekslokaal is een sterk magnetisch veld aanwezig. Gezien metalen en magnetiseerbare objecten kunnen interfereren met het scan onderzoek en vaak een potentieel gevaar kunnen betekenen, is het verboden volgende voorwerpen binnen te brengen in het onderzoekslokaal:

 • muntgeld
 • aansteker
 • sieraden
 • sleutels
 • uurwerk
 • bankkaart, telefoonkaart
 • haarspelden/klemmen
 • kunstgebit/plaatje
 • gehoorapparaten
 • bril
 • mobiele telefoon

Indien u een cardiale pacemaker, een defibrillator of een cochleair implant heeft, is het betreden van het onderzoekslokaal verboden en kan u geen NMR onderzoek ondergaan. Het is raadzaam geen mascara of make up te gebruiken indien u een NMR onderzoek moet ondergaan. Deze producten kunnen kleine ijzerpartikels bevatten en het onderzoek bemoeilijken.
Voor een onderzoek mag u normaal eten en drinken en uw medicatie innemen, tenzij anders medegedeeld (bijvoorbeeld indien het onderzoek onder narcose dient te gebeuren of bij een onderzoek  van de buik)

 

Hoe verloopt een NMR onderzoek?

 • De inschrijving

Wij vragen u op de dag van het onderzoek  tijdig aan te melden (20 minuten voor aanvang van het onderzoek) op het secretariaat van de dienst radiologie. U dient in het bezit te zijn van uw SIS-kaart en het aanvraagformulier/de verwijsbrief voor een NMR onderzoek. Na inschrijving wordt u gevraagd een korte vragenlijst in te vullen (screening naar aanwezigheid van metalen voorwerpen).
Als u aan de beurt bent, komt de verpleegkundige u halen in de wachtzaal.

 • Het omkleden

Best draagt u boven- en onderkleding zonder metalen delen (bv haakjes, ritssluitingen, beugels van beha). Ondergoed zonder metalen delen kan u aanhouden tijdens het onderzoek. U draagt bij voorkeur een sportbeha of een beha met plastieken haakjes.
Magnetiseerbare voorwerpen zijn verboden in het onderzoekslokaal (zie ‘veiligheidsvoorschriften’).

 • Het NMR onderzoek zelf

De verpleegkundige zal u bijstaan terwijl u plaats neemt op de onderzoekstafel. Meestal kan het onderzoek gebeuren in rugligging. Het is belangrijk een comfortabele houding aan te nemen zodat u tijdens het scanonderzoek perfect stil kan blijven liggen. Na correcte positionering, zal de onderzoekstafel in de magneetopening geschoven worden.
Het NMR toestel op onze dienst behoort tot de nieuwste generatie en beschikt over een kortere tunnel en bredere opening. Bovendien kunnen meerdere onderzoeken uitgevoerd worden met het hoofd buiten de scantunnel, hetgeen een voordeel is bij claustrofobe patiënten.
Een volledig onderzoek bestaat uit verschillende opnames of sekwenties. Elke opname duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Het volledige onderzoek duurt maximaal ongeveer 30 minuten. Tijdens het nemen van de beelden, hoort u een luid, kloppend lawaai.U krijgt een koptelefoon of oordopjes om het geluid te dempen. Gedurende het volledige onderzoek kan de verpleegkundige u observeren via een televisiescherm en met u communiceren door middel van een intercom.
De radioloog oordeelt of het onderzoek voldoende informatie oplevert en kan beslissen dat bijkomende opnames vereist zijn. Soms zijn bijkomende opnames na toediening van een contraststof vereist. Dit contraststof wordt dan via een infuus in de arm toegediend.

 

Hoe verkrijg ik het resultaat van mijn NMR onderzoek?

De radioloog beoordeelt het onderzoek en richt het resultaat aan uw behandelende arts. Uw behandelende arts zal met u de resultaten van het onderzoek bespreken.

 

Moet ik mijn onderzoek onmiddellijk betalen?

Neen, de factuur wordt u per post thuis opgestuurd. Indien u in regel bent met uw mutualiteit, zal u een groot deel van het honorarium terugbetaald krijgen.
 

Deze tekst werd nagelezen door de dienst radiologie.
 

Dit artikel werd bijgewerkt op vrijdag 1 januari 2016