09 364 81 11

Revalidatiecentrum

Revalidatiecentrum

Revalideren is genezen door beweging. De doelstelling van revalidatie is de kwaliteit van uw leven te verbeteren en uw functionaliteit te herwinnen.

Binnen het AZ Sint-Elisabeth Zottegem moedigen wij u aan om zelf een actieve rol te spelen in uw behandeling. Ons multidisciplinaire team helpt u bij het ontplooien van uw mogelijkheden zodat u een zo normaal mogelijk leven kunt leiden. We stimuleren u in de activiteiten van het dagelijkse leven rekening houdend met uw specifieke beperkingen.

Samen met onze artsen, revalidatieverpleegkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, sociale assistenten, logopedisten, psychologen, diëtsten, orthopedische technici en sociale medewerkers leert u stap voor stap zo optimaal mogelijk te functioneren binnen je eigen leefwereld en binnen de maatschappij.

De hospitalisatieafdeling van ons revalidatiecentrum beschikt over 30 bedden, daarnaast bestaat er binnen het AZ Sint-Elisabeth Zottegem een uitgebreide ambulante revalidatie.