09 364 81 11

Multidisciplinair team

Om u weer in uw gezin en de samenleving te re-integreren is er nood aan creativiteit, initiatief, observatie, inlevingsvermogen, verantwoordelijkheidszin en deskundigheid. Daarom staat er een multidisciplinair team voor u klaar


De revalidatie arts
De revalidatiearts is als medisch specialist de eindverantwoordelijke van het hele team. Deze arts stelt de revalidatiediagnose en bepaalt samen met u en het team de revalidatiedoelstellingen. Door regelmatig contact met u en uw familie kan het revalidatieverloop worden geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.
Beslissingen met betrekking tot uw verblijf, behandeling, prognose en ontslag behoren tot de verantwoordlijkheden van de revalidatiearts.

De revalidatieverpleegkundige
Het verpleegkundig team is dag en nacht aanwezig om u de totale zorg te verlenen: lichaamsverzorging, medicatiezorg, voeding en verpleeg-technische zorgen.
Het verpleegkundig team zal u aanmoedigen om stap voor stap terug zelfstandig actief te zijn. Door hun nabijheid vormen zij een belangrijke schakel tussen u, uw familie en de andere leden van het revalidatieteam. Tijdens uw ganse opname zijn de verpleegkundigen dan ook het eerste aanspreekpunt.

De kinesitherapeut
Kinesitherapie is erop gericht de spierkracht terug op te bouwen en de gewrichtsmobiliteit te verbeteren of te behouden. Samen met de kinesitherapeut verbetert u uw bewegingsvaardigheden zoals lopen, evenwicht, coördinatie, kracht, uithouding en leert u (loop)hulpmiddelen zo optimaal mogelijk aan te wenden.

De ergotherapeut
Ergotherapie richt zich op het leren om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in het dagelijkse leven.
De ergotherapeut traint de fijne motoriek, en geeft cognitieve training zoals geheugen en oriëntatietraining. Het probleemoplossend denken wordt gestimuleerd .
Er wordt aandacht besteed aan uw persoonlijke hygiëne en huishoudelijke activiteiten. De ergotherapeut geeft advies over mogelijke aanpassingen bij u thuis zoals het gebruik van een rolstoel, aangepast bestek, hulpmiddelen bij het koken, handgrepen of een traplift.

De psycholoog
Bij momenten valt het u misschien moeilijk om uw beperkingen te aanvaarden waardoor u zich wat minder goed voelt. Onze psycholoog biedt begeleiding en emotionele ondersteuning voor u en uw familie, waarbij de kans wordt geboden het gebeurde te verwerken.

De maatschappelijk assistent
De maatschappelijk assistent helpt u en uw familie bij het zoeken naar oplossingen voor verschillende problemen die kunnen ontstaan ten gevolge van uw beperkingen.
In overleg met u en uw familie kan de maatschappelijk assistent een goede opvang organiseren voor de periode na ontslag uit het revalidatiecentrum.

De logopedist
De logopedist begeleidt u met slik-, spraak-, taal- en stemproblemen en optimaliseert uw mogelijkheden. Ook geeft de logopedist uw familie advies over hoe omgaan met taal-, spraak-, en slikstoornissen en over hulpmiddelen die de communicatie kunnen verbeteren.

De diëtist
De diëtist geeft u voedingsadviezen afgestemd op de actuele situatie en stelt indien nodig een aangepast voedingsschema op.