09 364 81 11

Stomateam

Op de afdeling heelkunde hebben 4 gespecialiseerde verpleegkundigen de taak om stomadragers voor en na de operatie te begeleiden.

Voor ondersteuning en vragen kan elke stomadrager terecht voor een gesprek of een afspraak met een van deze stomaverpleegkundigen. Zij kunnen u op weg helpen bij vragen over verzorging van de stoma, de voeding, de keuze van het opvangmateriaal, overleg met thuisverpleegkundigen, patiëntenverenigingen, enz.

Ook na uw ontslag uit het ziekenhuis kan u in overleg met de huisarts en thuisverpleegkundigen contact nemen met een stomaverpleegkundige. Zij begeleiden u bij het aanleren van zelfzorg met de bedoeling u zo goed mogelijk op weg te helpen om de normale activiteiten te kunnen hervatten.

Zij zijn bereikbaar op (09)364 87 20