09 364 81 11

Stomatologie

De stomatologie - maxillo-faciale chirurgie is de medische specialitieit die zich vooral toelegt op de vaststelling en de behandeling van afwijkingen in het gebied van mond en kaken.  Het kan dus gaan om ziekten van de beenderige of van de weke weefsels.  De behandeling kan al dan niet chirurgisch zijn, afhankelijk van de aard en de ernst van de pathologie. 

Ingesloten tanden en cysten van de kaken zijn dikwijls oorzaak van ontsteking en dienen derhalve frekwent te worden verwijderd, zij het onder plaatselijke, zij het onder algemene verdoving. 
In gevallen waar gebitsprothesen moeilijk kunnen gedragen worden, bestaan verschillende behandelingsmogelijkheden om de stabiliteit ervan met succes te verbeteren.  Goede resultaten worden hier op een relatief eenvoudige manier bekomen door het plaatsen van implantaten (implantologie). 
Ongevallen veroorzaken vaak breuken en schade aan het gelaat, waardoor een operatieve behandeling noodzakelijk wordt. 
Aangeboren afwijkingen van de kaken en het aangezicht kunnen gecorrigeerd worden om functionele en/of esthetische redenen. 
Aandoeningen van het kaakgewricht kunnen chirurgisch behandeld worden indien een conservatieve behandeling geen afdoende resultaat geeft. 
Speekselklieraandoeningen kunnen oorzaak zijn van ernstige klachten, waarbij een delicate chirurgie voor de goede oplossing kan zorgen. 
Ook tumoren van hoofd en hals worden met steeds meer succes en betere esthetische resultaten verzorgd.  Hiervoor wordt samengewerkt in een team van specialisten.

Dit artikel werd bijgewerkt op vrijdag 1 januari 2016