09 364 81 11
Meer berichten
Berichten

Onze medewerkers laten zich de komende maanden opnieuw van hun warmste kant zien en nemen deel aan de actie Ziekenhuis met een warm hart. Met onder meer 2 grote rostjespotten willen we personeel en bezoekers aanzetten om geld in te zamelen voor 3 goede doelen.

Op 14 augustus 2018 bracht de Vlaamse Zorginspectie een onaangekondigd inspectiebezoek aan ons ziekenhuis voor een controle van het nalevingstoezicht van het chirurgisch en internistisch zorgtraject. Zij kwamen langs in het operatiekwartier, de dienst intensieve zorgen, de spoedgevallendienst en enkele chirurgische en internistische verpleegafdelingen. Zij stelden vragen aan artsen, medewerkers en patiënten en keken patiëntendossiers in. We haalden daarbij een bijzonder goed resultaat. Met dit rapport tonen we aan dat we samen continu inzetten op kwaliteit en patiëntveiligheid.

Met droefheid melden wij het plotse overlijden van dr. Erik Van Holsbeeck op 25 augustus laatstleden. Dr. Van Holsbeeck startte zijn loopbaan als orthopedisch chirurg in ons ziekenhuis op 1/9/1993. In de voorbij 25 jaar wist hij een grote patiëntenpopulatie in de regio Zottegem maar ook daar buiten te bereiken en te helpen. Hij leverde alzo een belangrijke bijdrage tot de uitbouw van de dienst orthopedie in het AZ Sint-Elisabeth Zottegem. Patiënten met een consultatie in de agenda van dr. Van Holsbeeck, worden de komende weken gecontacteerd met de mogelijkheid tot het maken van een nieuwe afspraak bij één van de collega-orthopedisten. Bij vragen kan u contact opnemen met het secretariaat orthopedie op het nummer 09/364 84 59.

Meer op de agenda
Agenda

Ook jij kan levens redden. Gewoon door bloed, plasma of bloedplaatjes te doneren. Aarzel geen seconde en wordt ook donor. Kijk voor meer info over doneren op www.rodekruis.be

Ook jij kan levens redden. Gewoon door bloed, plasma of bloedplaatjes te doneren. Aarzel geen seconde en wordt ook donor. Kijk voor meer info over doneren op www.rodekruis.be

Informatieve beurs over zwangerschap en bevalling, met doorlopend begeleide rondleiding en info-sessies voor aanstaande ouders.