09 364 81 11

Samenwerkingsovereenkomsten inzake menselijk lichaamsmateriaal

1. Orgaandonatie en transplantatie : sedert december 2012 bestaat er een niet-exclusieve samenwerkingsovereenkomst met het transplantatiecentrum van het UZ Gent. De lokale coördinator in het ziekenhuis is Dr Werner Verbruggen, anesthesist-intensivist.


2. Botbank (“bank voor musculo-skeletale allogreffes): door de wet ivm het gebruik van menselijk materiaal is het niet langer toegestaan om menselijke weefsels zo maar te bewaren in het ziekenhuis. Voor de prelevatie (=wegname uit het lichaam) en bewaring van heupkoppen in het ziekenhuis , werd in 2010 een samenwerkingsovereenkomst met de weefselbank van het UZ Gent afgesloten.  Het AZ Sint Elisabeth Zottegem beschikt over een weefseldepot als onderdeel van de weefselbank van het UZ Gent. In het AZ Sint Elisabeth worden mits toestemming van de patiënt en volgens strikte medische criteria de heupkoppen gepreleveerd en tijdelijk bewaard, om ze dan door te sturen naar de weefselbank van het UZ Gent. UZ Gent levert op zijn beurt botgreffes (heupkoppen) en peesgreffes , die bewaard worden in een uitsluitend daarvoor bestemde diepvriezer in het operatiekwartier, vooraleer ze door de chirurgen gebruikt worden. De ganse procedure wordt nauwgezet opgevolgd door de verantwoordelijken van de weefselbank van het UZ Gent.


3. In het kader van infertiliteitsbehandelingen heeft het AZ Sint Elisabeth een erkenning als “intermediaire structuur voor menselijk lichaamsmateriaal” (capacitatie van mannelijke gameten), waarvan Dr Ann Mortier, gynaecologe,  beheerder is en waarvoor op 01.12.2010 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten werd met het AZ Sint Lucas te Gent, welke een bank voor menselijk lichaamsmateriaal (reproductief materiaal) in uitbating heeft. AZ Sint Elisabeth beschikt dienaangaande over een erkenning vanwege het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsprodukten).


4. Er worden geen foetussen, embryo’s of placenta’s bewaard in het AZ Sint Elisabeth te Zottegem. Bloed, urine en restmateriaal in het laboratorium voor anatomopathologie (diensthoofd : Dr Caroline Robrechts) worden volgens de geëigende en wettelijk bepaalde procedures vernietigd.

Dit artikel werd bijgewerkt op vrijdag 26 januari 2018