09 364 81 11

Welkom prof. dr. Hendrikx!

4 mei 21

Op maandag 3 mei 2021 ging prof. dr. Marc Hendrikx van start als nieuwe hoofdarts van ons ziekenhuis.

Hij neemt de functie over van prof. dr. Georges De Moor, die gedurende 1 maand de taak op zich nam als hoofdarts ad interim, na het vertrek van dr. Vossaert. Graag wensen wij prof. dr. Georges De Moor te bedanken voor zijn inzet en inspanningen in deze functie tijdens de voorbije maand. Prof. dr. De Moor zal zich opnieuw voltijds concentreren op zijn taak als directeur Laboratorium.

Prof. dr. Hendrikx is cardio-thoracaal chirurg, deeltijds hoogleraar aan de UHasselt en USZ Zürich en oprichter van het bedrijf CASC8. Hij zal met groot enthousiasme de uitdagingen waar ons ziekenhuis voorstaat, in goede banen leiden: de vormgeving van het ziekenhuis als algemeen specialistisch ziekenhuis, de positionering binnen het E17 netwerk en de borging van een kwaliteitsvolle zorg op maat van de patiënt met respect voor de christelijke waarde.

Wij heten prof. dr. Hendrikx van harte welkom en wensen hem alvast veel succes in zijn nieuwe functie.

Terug