09 364 81 11

Grootste rostjespotten van Zottegem

10 september 18

Deze week geven we het startschot voor heel wat acties. Eén van de acties is, net zoals vorig jaar, een inzameling van rosse eurocentjes (1ct, 2ct en 5ct). Vorig jaar hadden we al de grootste rostjespot van de regio in de vorm van het logo van het ziekenhuis. De medewerkers van de technische dienst hebben nu nog een tweede rostjespot gemaakt. Beide rostjespotten staan tot en met 20 december in de inkomhallen (vooraan en achteraan) van het ziekenhuis en zijn vrij toegankelijk.

Naast het verzamelen van rosse centjes, organiseren de ziekenhuismedewerkers nog een aantal acties zoals koekenverkoop, verkoop van spaghettisaus en pompoensoep. In december worden er allerlei geschenkartikelen voor de feestdagen te koop aangeboden. Alle acties worden tijdig gepubliceerd op de website en op de facebookpagina van het ziekenhuis.

De winst van alle acties gaat naar 3 goede doelen die geregistreerd zijn voor de actie Music for Life. Het betreft telkens een goed doel waar een ziekenhuismedewerker nauw mee verbonden is.

De geselecteerde projecten voor de actie ziekenhuis met een warm hart:


PROJECT - WATER VOOR KATAKO-KOMBE

Artsen Zonder Vakantie werkt met 5 partnerlanden in Afrika waar ziekenhuizen en gezondheidscentra ondersteuning krijgen op (para)medisch, technisch en organisatorisch vlak. Het is de bedoeling dat de vrijwilligers hun kennis delen met de lokale gezondheidsmedewerkers zodat ook zij op termijn zelfstandig verder kunnen werken.

Het ziekenhuis van Katako-Kombe ligt in het midden van Congo in de brousse en is zeer moeilijk bereikbaar. Dokter Mulier heeft zich al meerdere keren gedurende enkele weken ingezet in het ziekenhuis.

Hij vertelt: "Elektriciteit wordt enkel voor het ziekenhuis opgewekt via een generator. Als die uitvalt, kan er niet geopereerd worden. Stromend water is er al evenmin. In het regenseizoen wordt het water van de daken opgevangen om te schrobben, reinigen van het operatie materiaal, enz... Als er onvoldoende regen valt, gaan kleine meisjes water halen in een dieper gelegen bron. Ook voor ons, zodat we ons tenminste zouden kunnen wassen. Onze opbrengst zou enerzijds gaan naar het investeren in zonnepanelen en anderzijds naar het aanboren van waterputten wat een zeer dure aangelegenheid is.”

De projectverantwoordelijke is Gudrun Ceuterick (Operatiekwartier). Samen met Dr. Mulier zet zij zich in als vrijwilliger voor Artsen Zonder Vakantie. PROJECT BUSJE KOMT ZO


De Hoop biedt specifiek ondersteuning aan personen met een beperking. Mensen met een zorgnood ten gevolge hun handicap kunnen bij De Hoop terecht voor een zinvolle dagbesteding, begeleid werk (vrijwilligerswerk op een externe werkplaats), lotgenotencontact en vrijetijdsbesteding, wooncoaching bij het zelfstandig wonen,... De meerderheid van de doelgroep zijn volwassenen met Niet-Aangeboren Hersenletsels of degeneratieve aandoeningen. Lies Bourgognon, directrice van De Hoop, vertelt: “Intussen is De Hoop meer dan 10 jaar aan de slag en hebben we een ruime expertise kunnen uitbouwen in de ondersteuning van volwassenen met een beperking. Mobiliteit en vervoer blijft voor onze doelgroep een zeer heikel punt, waarvoor maar moeilijk goede en betaalbare oplossingen kunnen gevonden worden.

Daarom organiseren wij voor cliënten die niet zelfstandig (via openbaar vervoer, mantelzorgers, eigen verplaatsing,...) tot in De Hoop geraken eigen vervoer met een minibus. Hiermee organiseren we verplaatsingen tussen de woonplaats en het dagcentrum, en kunnen we zoveel mogelijk op uitstap gaan in functie van deelname aan de maatschappij en inclusie. De minibus waarover we nu beschikken is stilaan aan vernieuwing toe en is ook niet aangepast aan rolwagens (dit wordt uitbesteed aan DCO De Bron), hetgeen vooral uitstappen voor bepaalde cliënten met ernstige motorische stoornissen beperkt. Daarom willen we op korte termijn (in 2019) een nieuwe, rolwagenaangepaste minibus aankopen (8+1), hetgeen natuurlijk een aardige duit kost en waarvoor er geen subsidiering voorzien wordt van overheidswege.”


De projectverantwoordelijke is Kelly Meulenijzer (voedingsdienst). Zij is werkpostbegeleider en begeleid werker in De Hoop.


PROJECT BUITENSPELEN MET HANS EN GRIETJE


Kinderdagverblijf Piet Konijn biedt kwalitatieve dagopvang aan baby’s en peuters tussen 0 en 3 jaar. De opvang staat ook open voor kinderen met specifieke zorgbehoeften. Piet Konijn biedt een ruime opvang zodat ouders hun gezin en werk beter kunnen combineren. De dienstverlening omvat opvoeding en verzorging van de kinderen. Er is specifieke aandacht voor buitenspelen. Piet Konijn wil investeren in de heraanleg van een vernieuwde kindvriendelijke tuin, waar elk kind zich op zijn eigen ontwikkelingsniveau kan uitleven. Inge Caroes, verantwoordelijke van het kinderdagverblijf, vertelt: “Eind 2018 zullen de grondwerken uitgevoerd worden. De tuin wordt volledige heringericht volgens het plan dat we samen met de medewerkers opgemaakt hebben. Er is onder meer ruimte voorzien voor een uitdagend fietsparcours. In het voorjaar kleden we de tuin aan met kleurrijk educatief buitenspeelgoed zoals huisjes en torentjes voor de peutertjes. Alles komt op zachte grasmatten. Met de opbrengst van 'Ziekenhuis met een warm hart', willen wij heel graag een sprookjesachtig houten speeltuig aankopen, met de naam Hans en Grietje.”


De projectverantwoordelijke is Eline Libbrecht (personeelsdienst). Als mama van 2 kindjes in de opvang vormt zij de perfecte schakel om dit project te trekken binnen ons ziekenhuis.   

Terug