09 364 81 11

Nieuwe medicatierobot: een veiligere en efficiëntere manier van werken

25 mei 21

De dienst Apotheek heeft een nieuwe robot, de BD-ROWA medicatierobot, in gebruik genomen om geneesmiddelen in het ziekenhuis te verdelen. Deze robot laat toe om veiliger en efficiënter te werken, zorgt voor een beter stockbeheer van de medicijnen en is innovatief. In Vlaanderen zijn er slechts een beperkt aantal ziekenhuizen die er één hebben.

“Vroeger moesten alle doosjes bij levering manueel gescand en weggestoken worden op de juiste locatie in de apotheek”, vertelt apotheker Evelyne Vermeir. “Dankzij de robot moeten we de medicatie niet meer manueel scannen, dit gebeurt automatisch. De medicatie komt toe op een karretje, we leggen alles op de invoerband die het op zijn beurt FMD (Falsified Medicines Directive) gaat scannen om te kijken of er valse medicatie tussen zit, waarna de medicatie gestockeerd wordt. Eenmaal het in de robot zit, kan men distributielijsten trekken voor geneesmiddelen die moeten geleverd worden aan de verpleegafdelingen. De robotarm neemt de juiste doosjes en laadt deze uit aan het gekozen werkstation. Via gekleurde lampjes aan de verdeelrekken wordt aangegeven in welk bakje het medicijn exact moet gelegd worden. Op die manier wordt de medicatie op een correcte manier klaargelegd voor de verpleegafdeling.”

Door de manuele picking konden er voordien fouten zijn, omwille van medicatienamen of doosjes die heel hard op elkaar lijken, maar die fouten worden nu uitgesloten. Doordat de robot de medicatie scant, ben je zeker dat het juiste geneesmiddel uit de robot komt. Eens uit de robot, moet ieder doosje door de apotheek-assistent nogmaals gescand worden ter verificatie. Hierdoor is een dubbele controle voorzien, waardoor de kans op een foutieve geneesmiddelendistributie sterk gereduceerd wordt.

“Doordat de robot ook de vervaldatum scant, werkt de robot eigenlijk via het FEFO-principe (First Expired, First Out)”, legt hoofdapotheker Pieter Colman verder uit. “Wij werken nu via “First In, First Out”. Dat is niet 100% sluitend naar vervaldatum toe. De robot geeft dus een beter zicht op dit vlak.”

Deze automatisatie zorgt voor een toename van de efficiëntie. Het repetitieve werk, zoals het scannen van een duizendtal doosjes op een dag en het wegsteken van medicatie in de Apotheek, valt grotendeels weg. Op die manier kunnen we meer uitdagingen bieden aan de apotheek-assistenten en ervoor zorgen dat de Apotheek, met de aangeboden middelen, zo efficiënt mogelijk werkt. Na verloop van tijd is het dan ook de bedoeling om de aanwezigheid van de apotheek-assistenten op de afdelingen uit te bouwen, zodanig dat een stuk van het logistieke geneesmiddelenwerk voor de verpleging kan worden overgenomen en deze vrijgekomen tijd geïnvesteerd kan worden in kwalitatieve patiëntenzorg.

Tot slot willen hoofdapotheker Pieter Colman en apotheker Evelyne Vermeir alle betrokken partijen uitdrukkelijk bedanken: “Het hele project vroeg heel wat voorbereidend werk en hierbij kregen we enorm veel hulp van ons ICT departement en de Technische Dienst. Zonder de vlotte en constructieve samenwerking tussen alle interne en externe partijen, BD Rowa, Ethilog en ZORGI, zou dit niet mogelijk geweest zijn.”

Terug