09 364 81 11

Nieuwsberichten

1 augustus startte de Internationale Week van de Borstvoeding, een week waarin dit wonderlijk gegeven van moeder natuur in de kijker staat! De ideale gelegenheid om jullie ons gloednieuw borstvoedingslokaal voor te stellen.

De coronacrisis is zeker en vast nog niet voorbij. Alle uitgeschreven voorzorgsmaatregelen blijven nog steeds van kracht. Anderzijds wordt de impact van deze crisis op het ziekenhuisgebeuren steeds minder belangrijk in onze regio. We nemen dan ook de tijd om terug te kijken naar de soms heftige voorbije vier maanden. De gebeurtenissen zitten immers nog vers in onze herinnering. Hiervoor hebben we ook uw hulp nodig!

Vanaf heden vervalt de regeling dat bezoek alleen maar toegelaten is vanaf de vijfde hospitalisatiedag op de heelkundige en internistische afdelingen. Enkel op de PAAZ-afdeling en de afdeling geriatrie blijft deze bezoekersregeling vanaf de vijfde hospitalisatiedag gelden. De afzonderlijke regelingen voor de kritische diensten, materniteit en pediatrie blijven eveneens ongewijzigd. De andere begeleidende maatregelen (bezoekuren, aantal bezoekers, maskerplicht, …) zijn wel nog steeds van kracht.

Vanaf 15 juni starten herstellingswerken in de Tweekerkenstraat in Zottegem. Deze werken zullen duren tot 15 juli. De Tweekerkenstraat gaat volledig dicht en alle verkeer moet omrijden.

In de loop van volgende week starten de voorbereidende werken in het kader van de renovatie binnen het operatiekwartier. Voorafgaandelijk wordt de werfzone ingericht. Hiervoor moeten we vanaf dinsdag 26 mei 2020 een deel van de parking afsluiten.

Vanuit het stadsbestuur van Zottegem bereikt ons het bericht dat in de week van 25 mei 2020 er wegeniswerken zullen aanvangen op het kruispunt Broeder Mareslaan - Godveerdegemstraat - Kastanjelaan (Wit Gele Kruis). Aldaar zal geen doorgang mogelijk zijn. Deze werken duren wellicht tot 12 juni 2020. Het ziekenhuis blijft bereikbaar voor alle verkeer komende van de Langestraat / N42. Vanuit het centrum van Zottegem is een omleiding voorzien via de wijk Bevegem.

Het AZ Sint-Elisabeth Zottegem heeft een nieuwe jobsite gelanceerd. Deze site omvat alle openstaande vacatures, getuigenissen van medewerkers en informatie over werken in het ziekenhuis. Neem zeker een kijkje op www.sezz.be/jobs.

De Vlaamse overheid heeft op 11 mei 2020 beslist het E17-ziekenhuisnetwerk te erkennen als locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk. De zeven partners van het E17-ziekenhuisnetwerk zijn bijzonder verheugd dat hun jarenlange samenwerking verder geofficialiseerd wordt.

Blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen in de strijd tegen het coronavirus.

Met droefheid melden wij u het overlijden van Zuster Benigna. Zij overleed zondagavond in WZC De Bron. Zuster Benigna heeft zich jarenlang dag en nacht ingezet voor de verzorging van patiënten als hoofd van het operatiekwartier; (1953 - 1990) Zij heeft ook lange tijd het beheer over de ziekenhuisapotheek, de sterilisatie en het medisch materiaal op zich genomen. Wij bieden de zustergemeenschap en de familie onze blijken van christelijk medeleven aan.