09 364 81 11

Nieuwsberichten

Onze medewerkers laten zich de komende maanden opnieuw van hun warmste kant zien en nemen deel aan de actie Ziekenhuis met een warm hart. Met onder meer 2 grote rostjespotten willen we personeel en bezoekers aanzetten om geld in te zamelen voor 3 goede doelen.

Op 14 augustus 2018 bracht de Vlaamse Zorginspectie een onaangekondigd inspectiebezoek aan ons ziekenhuis voor een controle van het nalevingstoezicht van het chirurgisch en internistisch zorgtraject. Zij kwamen langs in het operatiekwartier, de dienst intensieve zorgen, de spoedgevallendienst en enkele chirurgische en internistische verpleegafdelingen. Zij stelden vragen aan artsen, medewerkers en patiënten en keken patiëntendossiers in. We haalden daarbij een bijzonder goed resultaat. Met dit rapport tonen we aan dat we samen continu inzetten op kwaliteit en patiëntveiligheid.

Met droefheid melden wij het plotse overlijden van dr. Erik Van Holsbeeck op 25 augustus laatstleden. Dr. Van Holsbeeck startte zijn loopbaan als orthopedisch chirurg in ons ziekenhuis op 1/9/1993. In de voorbij 25 jaar wist hij een grote patiëntenpopulatie in de regio Zottegem maar ook daar buiten te bereiken en te helpen. Hij leverde alzo een belangrijke bijdrage tot de uitbouw van de dienst orthopedie in het AZ Sint-Elisabeth Zottegem. Patiënten met een consultatie in de agenda van dr. Van Holsbeeck, worden de komende weken gecontacteerd met de mogelijkheid tot het maken van een nieuwe afspraak bij één van de collega-orthopedisten. Bij vragen kan u contact opnemen met het secretariaat orthopedie op het nummer 09/364 84 59.

Ontdek alle laatste nieuwtjes van het ziekenhuis in de juni editie van onze nieuwsbrief. Je leest er meer over volgende thema's: Toetreding ziekenhuisnetwerk, What Matters To You dag, Radiologie digitaal, Pijn is meetbaar, Spine Unit, Obesitas - taboe van de kilo's, Privacycharter enz.

Dit weekend zijn er heel wat omleidingen in het centrum van Zottegem. Het ziekenhuis is de komende dagen gemakkelijkst bereikbaar langs de Langestraat of langs de Tweekerkenstraat.

AZ Glorieux Ronse en AZ Sint-Elisabeth Zottegem sluiten zich aan bij het netwerk bestaande uit az groeninge Kortrijk, O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem, AZ Maria Middelares Gent, de Sint-Jozefskliniek Izegem en het Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze.

Ontdek op 18 maart plaatsen in het ziekenhuis waar je anders nooit komt. Doe mee met de workshops en kom luisteren naar onze specialisten. Kijk leer en doe, bezoek onze zustervzw's en stel zo je eigen Dag van de Zorg samen.

De raden van bestuur van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth te Zottegem en het Algemeen Ziekenhuis Glorieux te Ronse hebben, in samenspraak met de directies, de hoofdartsen, de voorzitters van de medische raad en de ziekenhuisartsen, beslist tot een structurele en duurzame samenwerking in de regio van Zuid-Oost-Vlaanderen onder de benaming “ZoRg”.

In de urologie is de radicale prostaatverwijdering de meest frequent uitgevoerde robot-operatie, een techniek die in Zottegem al ruim 10 jaar toegepast wordt.

Eind 2017 heeft het ziekenhuis zich geëngageerd om 5 goede doelen te steunen in het kader van Music for Life en de warmste week. Met veel trots kunnen we maar liefst 12.500 euro schenken aan deze goede doelen! Van harte dank aan allen die hebben meegewerkt of zijn/haar steentje heeft bijgedragen om dit eindbedrag te bekomen! Wij zijn ervan overtuigd dat het een mooi duwtje in de rug betekent voor de 5 goede doelen.